LIST OF MEMBERS

Asociace inovačního podnikání ČR

Systém inovačního podnikání v ČR (včetně členství a partnerství AIP ČR, z.s. v tuzemských a zahraničních organizacích: Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s., CzechInno, z.s.p.o., Český svaz vědeckotechnických společností, z.s., Enterprise Europe Network ČR, ICSTI, Mezinárodní obchodní komora ČR, T.I.I., Transfera.cz)

Technology Centre of the CAS

The Technology Centre of the CAS supports the participation of the Czech Republic in the European Research Area, prepares analytical and conceptual studies for research and development, performs international technology transfers and supports the creation and development of innovation businesses.  

TECHNOLOGY CENTRE Hradec Králové

We are a publicly beneficial company founded by the Statutary City of Hradec Králové. We assist both novice and experienced entrepreneurs. Our services promote and develop innovation activities of our clients. We offer a rental of offices, premises for light production including the basic equipment and services to the companies with an innovative potential. We provide consultations on starting new companies, creation of business plans, development plans and solution to industrial-legal protection issues. We help with the implementation of research and development results into practice. We follow the company expansion and its market penetration.

Národní centrum Průmyslu 4.0

Přispět k zavádění principů Průmyslu 4.0 v České republice, obzvláště do malých a středních podniků. Šířit osvětu o konceptu Průmyslu 4.0 a Společnosti 4.0 a poskytovat informace o technologických řešeních a dopadu technologického pokroku na společnost.

Technologické inovační centrum -Zlín

Technologické inovační centrum s.r.o. je společným podnikem Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Zlínského kraje. Jeho posláním je mimo jiné vytvářet podmínky pro vznik a rozvoj inovačních firem. Co to znamená? V baťovském areálu v centru Zlína vznikly rekonstrukcí budovy číslo 23 moderní prostory pro podnikání. Budova, která kombinuje prvky tradiční baťovské architektury s odvážnými inovacemi, nese název Podnikatelské inovační centrum.