LIST OF MEMBERS

Asociace inovačního podnikání ČR

Systém inovačního podnikání v ČR (včetně členství a partnerství AIP ČR, z.s. v tuzemských a zahraničních organizacích: Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s., CzechInno, z.s.p.o., Český svaz vědeckotechnických společností, z.s., Enterprise Europe Network ČR, ICSTI, Mezinárodní obchodní komora ČR, T.I.I., Transfera.cz)

Technology Centre of the CAS

The Technology Centre of the CAS supports the participation of the Czech Republic in the European Research Area, prepares analytical and conceptual studies for research and development, performs international technology transfers and supports the creation and development of innovation businesses.  

TECHNOLOGY CENTRE Hradec Králové

We are a publicly beneficial company founded by the Statutary City of Hradec Králové. We assist both novice and experienced entrepreneurs. Our services promote and develop innovation activities of our clients. We offer a rental of offices, premises for light production including the basic equipment and services to the companies with an innovative potential. We provide consultations on starting new companies, creation of business plans, development plans and solution to industrial-legal protection issues. We help with the implementation of research and development results into practice. We follow the company expansion and its market penetration.

Národní centrum Průmyslu 4.0

Přispět k zavádění principů Průmyslu 4.0 v České republice, obzvláště do malých a středních podniků. Šířit osvětu o konceptu Průmyslu 4.0 a Společnosti 4.0 a poskytovat informace o technologických řešeních a dopadu technologického pokroku na společnost.

Technologické inovační centrum -Zlín

Technologické inovační centrum s.r.o. je společným podnikem Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Zlínského kraje. Jeho posláním je mimo jiné vytvářet podmínky pro vznik a rozvoj inovačních firem. Co to znamená? V baťovském areálu v centru Zlína vznikly rekonstrukcí budovy číslo 23 moderní prostory pro podnikání. Budova, která kombinuje prvky tradiční baťovské architektury s odvážnými inovacemi, nese název Podnikatelské inovační centrum.

Opus Consulting

Opus Consulting focuses on organizational consultancy, urbanism and territorial planning, human resources and ICT consultancy.

AMSP CR

AMSP CR - Association of Small and Medium Enterprises and Tradesmen of the Czech Republic was established in 2001 and is the main representative of the broadest business segment in the Czech Republic. It covers small and medium-sized enterprises (SMEs), tradesmen, as well as clubs, guilds and associations representing the specific professional interests of small entrepreneurs.

The University of West Bohemia

The University of West Bohemia (UWB) is the only public institution of higher education based in the Pilsen Region. Currently, the University has nine faculties consisting of more than sixty departments and three institutes of higher education. More than 12,000 students studying at the University can choose from a wide of range of undergraduate, postgraduate and doctoral study programs, the choice of form of study, i.e. a full-time, part-time or combined form, being a matter of course.

VSB TUO

University of Mining - Technical University of Ostrava, a university that has changed the present and the future of technical and economic fields for more than 165 years. It passes knowledge, develops skills and creates space for professional growth of individuals and company development in the area of technical and economic orientation.

Arcit Consulting

ArcIT has been operating on the market since 2016. It is concerned with the implementation of tools and enterprise software for data evaluation or digital content management.

Statistica PRO

TIBCO Spotfire and Statistics tools to get important information from data to help businesses make better decisions.

Znalecká kancelář Dr. Ludvíka, s.r.o.

Znalecká kancelář Dr. Ludvíka, s.r.o. offers a wide portfolio of consultancy and advisory services in the field of information and communication technologies.