Ministr průmyslu a obchodu České republiky udělil záštitu středoevropské platformě CEEInno!

Ministr průmyslu a obchodu České republiky Tomáš Hüner udělil záštitu platformě pro digitální inovace CEEInno.

Platforma aktuálně rozšiřuje svou členskou základnu pro všechny zájemce o spolupráci v oblastech:

  • Rozvoj nových technologií
  • Práce s lidskými zdroji
  • Nové obchodní a marketingové strategie a platformové obchodní modely
  • Investice do digitální transformace
  • Fyzická a kybernetická bezpečnost digitálních systémů
  • Právní aspekty pokročilé digitalizace
  • Mezinárodní spolupráce na poli pokročilé digitalizace

Zveme vás  k podávání přihlášek ke členství v platformě a diskuzi nad výše zmíněnými tématy.