AMSP ČR

AMSP ČR

AMSP ČR-Asociácie malých a stredných podnikov a živnostníkov Českej republiky bola založená v r. 2001 a je hlavným reprezentantom najširšieho podnikateľského segmentu v ČR. Zastrešuje malé a stredné podniky (MSP), živnostníkov a ďalej spolky, cechy a združenia zastupujúce konkrétne profesijné záujmy malých podnikateľov.