ELA

ELA

Ela združuje právnické aj fyzické osoby elektronického a elektrotechnického priemyslu a subjekty, ktoré majú spoločné záujmy s elektrotechnickým priemyslom. Asociácia obhajuje záujmy zamestnávateľov na princípoch podnikateľské demokracie.