Minister priemyslu a obchodu Českej republiky udelil záštitu stredoeurópskej platforme CEEInno

Minister priemyslu a obchodu Českej republiky Tomáš Hüner udelil záštitu platforme na digitálne inovácie CEEInno.

Platforma CEEInno aktuálne rozširuje svoju členskú základňu a pozýva všetkých záujemcov o spoluprácu v oblastiach:

  • Rozvoja nových technológií
  • Práce s ľudskými zdrojmi
  • Nových obchodných a marketingových stratégiía platformových obchodných modelov
  • Investícií do digitálnej transformácie
  • Fyzickej a kybernetickej bezpečnostidigitálnych systémov
  • Právnych aspektov pokročilej digitalizácie
  • Medzinárodnej spoluprácena poli pokročilej digitalizácie

Záujemcovia teraz môžu zasielať svoje prihlášky a stať sa členmi platformy CEEInno a diskutovať o témach spomenutých vyššie na novo vytvorenej webovej stránke www.ceeinno.eu.