B2B stretnutia

Najskôr je prosíme nutné sa zaregistrovať na SMART BUSINESS FESTIVAL

a následne zaregistrovať sa do aplikácie na tomto odkaze:  http://smartbusinessfestivalsk.coolb2btalk.com/

B2B stretnutie počas Smart Business Festivalu, a to:

 1.  B2B Smart Business Event 19.9.2018: 15.00 – 17.00 hod

ponúkajú nové obchodné a strategické kontakty všetkým, ktorí hľadajú potencionálnych nových partnerov medzi účastníkmi Festivalu a  majú najmä záujem o kontakty v programových oblastiach Smart Business Festivalu, ktorými sú:

pre  Festival inteligentného podnikania Bratislava 2018

 • Materiálne zdroje
 • Ľudské zdroje
 • Financie
 • Marketing
 • Logistika
 • Digitalizácia
 • Poradenstvo
 • Služby
 • a spoluprácia v oblasti Priemyslu 4.0.

V rámci týchto B2B stretnutí môžete získať okamžité obchodné príležitosti a nadviazať kontakt s novými obchodnými i strategickými partnermi.

Na registráciu do série B2B stretnutí:

 • sa najskôr zaregistrujte na Smart Business Festival v záložkách Registrácia
 • následne sa prihláste prostredníctvom aplikácie na organizáciu aplikacia na organizáciu B2B stretnutí
 • po kontrole všetkých formálnych náležitostí náš správca aktivuje Váš profil
 • po aktivácii profilu budete mať možnosť zvoliť si partnerov, s ktorými by ste sa radi stretli, rovnako tak ostatné registrované firmy môžu požiadať o stretnutie s Vami
 • navrhnuté schôdzky musia obe strany prijať
 • na základe registrácie profilu, jeho aktivácie a zaslaných a akceptovaných žiadostí o schôdzky bude týždeň pred konaním Festivalu pripravený a Vám na kontaktnú e-mailovú adresu zaslaný Váš osobný program schôdzok
 • v mieste konania bude samozrejme k dispozícii osobná asistencia členov nášho tímu, ktorá napomôže organizácii realizácie samotných schôdzok.

V prípade potreby doplňujúcich informácií sme Vám k dispozícii.

Spýtajte sa nás hoci on-line, napíšte nám  E: info@ceeinno.eu alebo zavolajte na: +420 608 86 86 56