Program

Festival inteligentného podnikania: festivalové podujatie na podporu inovatívnych prístupov v podnikaní

Bratislava,  19. 9. 2019

 

PROGRAM SE PRE TENTO ROK PRIPRAVUJE.