Registrácia

Vstup na akciu je bezplatný

Registrácia na akciu je bezplatná, ale iba na základe predchádzajúcej on-line registrácie.

POZOR! Kapacita priestorov je obmedzená! Registrujte sa, preto, čo najskôr!

  1. (required)
  2. (required)
  3. (required)
  4. (required)
  5. (required)
  6. (required)
  7. (required)
  8. (required)
  9. (valid email required)
  10. (required)
 

Odoslaním tohoto formulára súhlasíte so zhromažďovaním, uchovaním a spracovaním osobných údajov obsiahnutých v tomto formulári správcom CzechInno, z.s.p.o. so sídlom Dukelských hrdinů 29, 170 00. Praha 7, Česká republika, IČ: 725 39 275 na účel stanovený nižšie. Tento súhlas udeľujem pre všetky údaje obsiahnuté v tomto formulári, a to po celú dobu 5 (päť) rokov odo dňa udelenia súhlasu. Zároveň som si vedomý/á svojich práv podľa  §12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov. So všetkými vyplnenými časťami tohoto formulára som bol/a zoznámený/á, všetky údaje sú presné a pravdivé a sú poskytované dobrovoľne.

Účel spracovania osobných údajov

V súlade s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochrane osobných údajov sú všetky údaje uvedené v tomto formulári zhromažďované a spracovávané výhradne pre účely zasielania obchodných informácií subjektu údajov prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačnej spoločnosti, a to do doby, keď subjekt údajov priamo a účinne zašle správcovi informáciu o tom, že si nepraje, aby mu boli obchodné informácie správcom naďalej zasielané), maximálne však na dobu 5 (piatich) rokov. Sumarizované údaje z tohoto formulára môžu byť použité správcom na štatistické účely, a to pre vnútornú potrebu správcu.