Program

Festival inteligentného podnikania: festivalové podujatie na podporu inovatívnych prístupov v podnikaní

Bratislava, Hotel Bôrik, 19. 9. 2018

PROGRAM 

Prednášková sála (moderuje Janette Štefánková, Rozhlas a televízia Slovenska)
9:30 – 10:00 Príchod a registrácia účastníkov, coffee start
10:00 – 10:30  Slávnostné zahájenie Smart Business Festivalu SK – Úvodné slová
Sdružení CzechInno a Středoevropská platforma pro digitální inovace
Pavel Švejda, člen řídicí rady sdružení CzechInno, prezident Společnosti vědeckotechnických parků ČR a generální sekretář Asociácie inovačného podnikania ČR
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Miriam Letašiová, generálna riaditeľka Sekcie podnikateľského prostredia a inovácií Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu
Michaela Kollárová, riaditeľka sekcie riadenia investícií Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
(meno v jednaní)
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Alexandra Velická, generálna riaditeľka
10:30 – 11:00 Úvodná talkshow speakrov na tému Inteligentné podnikanie na Slovensku
11:00 – 12:00 Blok Investície do budúcnosti
·         Podpora zo strany štátu a Európskej komisie so zameraním na rozvoj digitalizácie a smart biznisu

·         Nefinančné stimuly na rozvoj výskumu a inovácií vo firmách

·         Konkrétne príklady dobrej praxi z biznisu a skúsenosti zahraničných aj tuzemských investorov

·         Inšpirácie na podporu firiem pri prechode na vyššie stupne digitalizácie

Úrad podpresedu Vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu (Jozef Ridzik, Senior Expert): Medzinárodná spolupráca a hybridné financovanie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (Martin Svoboda, riaditeľ odboru inovácií a aplikovaného výskumu): Štátna podpora digitalizácie a inteligentného podnikania na Slovensku – možnosti štátneho rozpočtu, fondov EÚ a strategickej podpory štátu

Zastúpenie Európskej komísie v Bratislave (Lívia Vašáková, ekonomická poradkyňa Zastúpenia Európskej komisie v SR): Podpora digitalizácie a inteligentného podnikania v rámci programov Komisie, investície Európskej únie do digitálnej transformácie európskeho priemyslu

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (Petr Očko, náměstek pro řízení Sekce Technologií 4:0): Příprava ČR na nové programové období 2021+ a nový směr zaměření Smart specializace v České republice

12:00 – 12:45 Lunch break
12:45 – 13:45 Blok Ľudia pre novú éru
·         Premena slovenského pracovnoprávneho trhu vo svetle digitalizácie priemyslu                         a podnikania

·         Aktuálne tuzemské a zahraničné skúsenosti a príklady dobrej praxe pri riešení aktuálnych potrieb trhu práce

·         Študijné odbory pre novú éru

·         Aktuálne výzvy a deficity slovenského trhu práce

Svaz průmyslu a dopravy ČR (Jiří Holoubek, člen představenstva s gescí pro Průmysl 4.0): Ľudia 4.0 a prístup k revolúcii v potrebách vzdelanosti a trhu práce v ČR

Platform Industrie 4.0 Österreich (Roland Sommer, Managing Director): Riešenie potreby turbulentných zmien v oblasti kvalifikačných potrieb v rakúskom poňatí

Smart Atelier (Martin Havlík, předseda): Potenciál využití umělé inteligence ve veřejné i soukromé sféře

Žilinská univerzita (Michal Janovčík, vedúci Regionálneho centra transferu technológií a popularizácie vedy Výskumného centra Žilinskej univerzity): Spolupráca Výskumneho centra Žilinskej univerzity s firemnou praxou  

Ústav robotiky STU v Bratislave (Ján Murgaš, riaditeľ): Aktuality zo slovenskej kybernetiky a študijné odbory STU pre novú éru

13:45 – 14:45 Blok Zdroje 4.0
·         Nové technológie a ich vzťah k bezpečnosti firemných prevádzok

·         Koncept digitálnej fabriky a jeho prvky

·         Aktuálne výzvy aplikovaného výskumu na Slovensku

·         Zahraničné skúsenosti a príklady dobrej praxe  z firiem úspešne využívajúcich digitálne technológie na úsporu v svojej prevádzke

HP Slovensko (Pavol Kollar, HP Biznis Manažér): Nové technológie a bezpečnosť firemných prevádzok

Slovenská obchodná a priemyselná komora (Igor Paulíček, projektový pracovník Útvaru medzinárodnej spolupráce SOPK): Smart factory HUB

Asociácia priemyselných zväzov (Andrej Lasz, generálny sekretár): Problémy aplikovaného výskumu na Slovensku a návrh na riešenie zdola

Pannon Business Network Association, Am-LAB Digital Innovation Hub (Mátyás Lazáry): Zdielané technológie ako cesta k rýchlemu digitálnemu pokroku

14:45 – 15:00 Coffee break
15:00 – 16:00 Blok Futurologické poradenstvo
·         Konzultačná činnosť a poradenstvo pre slovenské inovatívne firmy

·         Služby pre digitálnu transformáciu slovenského biznisu

·         Aktuálne potreby slovenských firiem

·         Nové cezhraničné projekty na podporu digitalizácie

CEA-PME (Luigi della Salla): Cezhraničná podpora digitálnej transformácie firiem – projekt DigitaliseSME ako šanca aj pre Slovensko

Slovenská obchodná a priemyselná komora (Juraj Knopp, konzultant špecialista): Enteprise Europe Network – podpora podnikania a poradenské služby pre SME

RPIC Prešov, člen Enterprise Europe Network Slovensko a Slovenská asociácia podnikateľských a technologických inkubátorov (Rastislav Tkáč, predseda): Podpora podnikania v praxi – podnikateľská a technologická inkubácia

Technologické centrum Akademie věd Enterprise Europe Network Česká republika (Petr Hladík, koordinátor sítě EEN Česká republika): Poradenské služby Enterprise Europe Network pro (digitálně) inovativní firmy

CEEInno – Středoevropská platforma pro digitální inovace (Tereza Šamanová, koordinátorka platformy): Sieť digitálnych inovačných hubov v ČR – spoločné aktivity, plány a ponuka spolupráce

16:00 Ukončenie prednáškovej časti festivalu

 

15:00 – 17:00 B2B Sekcia
  Organizovaná séria B2B stretnutí

 

Expozíčna sala
11:30 – 17:00 Expozície firiem – výrobcov smart produktov a poskytovateľov smart služieb

 

16:00 – 18:00 Neformálne VIP stretnutie hostí Smart Business Festivalu SK 2018