22. září v Praze a online: Smart Export Forum 20201, první post-brexitová akce k podpoře česko-britské spolupráce v oblasti digitálních inovací

Praha, 10. září 2021: již za dvanáct dní bude Praha hostit zajímavou akci se zaměřením na podporu digitální spolupráce mezi českými malými a středními firmami a výzkumnými organizacemi a jejich protějšky z Velké Británie. Třetí výroční Smart Export Fórum 2021, které se bude konat dne 22. září v Hotelu Artemis v Praze a současně bude vysíláno online, představí vybrané slibné oblasti digitálních inovací jako jsou umělá inteligence, kybernetická bezpečnost, virtuální realita nebo blockchain a prezentace českých i britských firem a organizací, které mají zájem o spolupráci v těchto oblastech.

Sdružení CzechInno a Středoevropská platforma pro digitální inovace CEEInno, které jsou hlavními organizátory této akce, si kladou zejména za cíl podporovat a kultivovat implementaci digitálních inovací v obchodní praxi i běžném životě. To samozřejmě zahrnuje i podporu spolupráce českých firem a organizací s jejich zahraničními protějšky, kdy v rámci interakce a spolupráce na společných projektech dochází k výměně zkušeností, informací, obohacování know-how a výměně dobrých praxí.

Letošní Smart Export Fórum se proto zaměřuje na efektivní zprostředkování spolupráce mezi českými firmami a výzkumnými organizacemi v oblasti digitálních inovací – a specificky v oblasti umělé inteligence, rozšířené a virtuální reality, kybernetické bezpečnosti, využívání nových materiálů i technologií 3Dtisku, internetu věcí, zvyšování důvěry v obchodních vztazích i veřejnoprávních aktech s využitím blockchainu nebo zpracování a využívání dat – a představiteli sektoru malých a středních podniků a organizací na podporu podnikání z Velké Británie jakožto čerstvě ne-členské země Evropské unie. Ti se fyzicky setkají v pražském Hotelu Artemis nebo se online připojí k mezinárodní videokonferenci a v rámci nabitého přednáškového programu odprezentují novinky k nabídkám okamžitých možností spolupráce mezi potenciálními českými a britskými partnery.

Program Smart Export Fóra 2021 ukáže, co je nového v českém sektoru malých a středních podniků v oblasti využívání užitečných vlastností umělé inteligence (například k prevenci kybernetických útoků a jiných verzí online kriminality), zapojení virtuální a rozšířené reality např. do boje s pandemií, ale také do běžného společenského i firemního života, představí nové služby pro rozvoj chytrého businessu, chytrých měst i chytrých regionů, názorně ukáže, jak může průmyslový blockchain pomoci ke zvýšení důvěry nejen v průmyslu nebo představí inovativní materiály včetně práce s nimi prostřednictvím 3D tisku.

Od kolegů z Velké Británie se pak dozvíme, jak se mohou české firmy a organizace zapojit do jejich inovačních aktivit a vyslechneme si aktuální nabídky příležitostí ke spolupráci s českými partnery.

Zástupci české vlády a proexportních institucí přítomným představí aktuální nástroje na podporu exportu a internacionalizace podnikání a také pobídky ke spolupráci s britskými partnery včetně aktuálních příkladů již probíhajícího úspěšného působení českých firem i organizací ve Velké Británii nebo nabídek asistence pro firmy a výzkumníky při jejich cestě do zahraničí.

Více než 20 speakerů se představí v nabitém přednáškovém programu, konferenční sekce bude také doplněna fyzickou i online expozicí obsahující praktické příklady diskutovaných inovací a zahrnující i možnosti konzultací specifických témat souvisejících s možnostmi podpory zahraniční spolupráce.

V neposlední řadě je pro účastníky připravena možnost fyzických i online organizovaných B2B setkání, zahrnující možnost vzájemné výměny kontaktů a impulsů k další spolupráci.

Vstup na akci je po předchozí online registraci bezplatný, pořadatel si vyhrazuje právo regulovat počet účastníků v souvislosti s aktuálními protipandemickými opatřeními. Více informací včetně programu je k dispozici na www.smartexportforum.cz.

 

CzechInno je zájmovým sdružením právnických osob založeným v roce 2011 k podpoře českého inovačního podnikání, zakladatelem a koordinátorem Středoevropské platformy pro digitální inovace CEEInno, spoluzakladatelem Hubu pro digitální inovace (H4D)I, partnerem Cybersecurity Innovation Hubu (CIH) a autorem unikátního systému podpory inovací v ČR, který spočívá v každoroční organizaci:

  • soutěže Vizionáři, jejímž cílem je oceňovat inovativní počiny v českém podnikání,
  • festivalu chytrého a inovativního přístupu k podnikání s názvem Smart Business Festival,
  • projektu na podporu obchodní a výzkumné spolupráce se třetími zeměmi pod názvem Smart Export Hub, která zahrnuje i výroční přehlídku informací a kontaktů pro mezinárodní obchod s názvem Smart Export Forum a
  • série regionálních akcí pod souhrnným názvem Digitální transformace, určené k propagaci využívání pokročilých digitálních inovací a prvků tzv. Průmyslu 4.0 ve firmách i běžné společnosti.

Smart Export Fórum 2021 se koná pod záštitou ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy České republiky a vicepremiéra Vlády ČR pro hospodářství Karla Havlíčka a ve spolupráci s Britským velvyslanectvím v Praze.

Generálním odborným partnerem se stala Česká exportní banka, a.s. , dále hlavními odbornými partnery jsou  SAB Finance, a.s., Technologické centrum Akademie věd České republiky jako koordinátor sítě Enterprise Europe Network Česká republika, Asociace inovačního podnikání ČR a Společnost vědecko-technických parků ČR.

Mediálními partnery projektu jsou Rádio Z, chytrá podcastová aplikace Youradio Talk, portál BusinessInfo, Averia, vydavatelství tištěných a on-line B2B a B2C médií a časopis Inovační podnikání a transfer technologií.

Informace o činnosti sdružení CzechInno a všech jeho projektech jsou k dispozici na www.czechinno.cz

 

Kontakt pro média:

David Kratochvíl, MBA – předseda řídicí rady

E: dk@czechinno.cz, M: 774 220 272

 

X