České firmy mohou do poloviny února hlásit své inovativní nápady a experimenty do evropského projektu BOWI

Praha, 14. ledna 2022 – Evropský projekt BOWI vypsal výzvu na experimenty s digitálními technologiemi pro firmy z devíti vybraných regionů Evropy, mezi nimiž je i Praha. Hlásit se mohou malé a střední firmy nebo podniky se střední kapitalizací, které mají vztah k české metropoli a chtějí realizovat inovativní experiment. Jeho cílem by měl být vznik prototypu nového produktu nebo služby s výraznou přidanou hodnotou, která na trhu doposud chyběla. Dotace činí 60 000 euro (1,5 mil. Kč) a je poskytována v režimu tzv. kaskádového financování, tedy s výrazně nižší administrativou a výkaznictvím, než je běžné u jiných typů projektů. Firmy mohou přihlášky se svými projekty posílat do 16. února letošního roku.

Projekt BOWI (Boosting Widening Digital Innovation Hubs) otevřel svou 2. výzvu loni v prosinci. Inovativní experimenty se mohou zabývat například umělou inteligencí, internetem věcí, cloud computingem, 3D tiskem/aditivní výrobou, kyber-fyzickými systémy nebo datovými simulacemi a využíváním digitálních dvojčat. Podstatou experimentu má být vývoj nové služby nebo produktu, který zaplní mezery na trhu a vyjde co nejlépe vstříc aktuálním potřebám ekonomiky a společnosti v domovském regionu firmy.  V případě Česka to je Praha. Firmy, které uspějí, obdrží finanční podporu v rozsahu 60 tisíc eur (1,5 milionu korun) na realizaci desetiměsíčního experimentu.

Žadatelé nemusejí mít v Praze přímo sídlo, postačí, aby prokázali aktivní obchodní vztah, to znamená existenci pobočky nebo sídla klientů v hlavním městě. Cílem je posunout inovativní záměr v jeho technologické připravenosti směrem na trh, odstranit případné obavy o využitelnost nápadu v praxi a vytvořit funkční prototyp výrobku nebo služby.

Firmy se mohou se svými návrhy na realizaci experimentů do projektu hlásit prostřednictvím online formuláře https://bowi-3rd-open-call.fundingbox.com/apply. Jako konzultační podpora jsou jim k dispozici partneři Hubu pro digitální inovace a tým sdružení CzechInno, které je hlavním koordinátorem pro tuto výzvu v ČR.

Projekt BOWI, o němž jsou další informace dostupné na stránkách www.bowi-network.eu, je jednou z „Innovative Actions“ podpořených z evropského programu na rozvoj výzkumu a inovací Horizont 2020. BOWI začal v roce 2020 a potrvá do roku 2023. Původně bylo jeho partnery jedenáct evropských organizací na podporu digitalizace v podnikání. Vloni se k nim připojilo i devět dalších digitálních inovačních hubů z celé Evropy včetně pražského Hubu pro digitální inovace (www.h4di.cz). Jeho zakládajícími partnery jsou sdružení CzechInno, Technologické centrum Akademie věd ČR, Elektrotechnická asociace ČR a Společnost vědeckotechnických parků ČR.

 

Kontakt pro novináře:

Tereza Šamanová

výkonná ředitelka sdružení CzechInno a koordinátorka Hubu pro digitální inovace

samanova@czechinno.cz, tel. 723 074 150

 

O projektu BOWI:

Boosting Widening Digital Innovation Hubs (BOWI) je projekt financovaný z rámcového programu Evropské unie Horizont 2020. BOWI si klade za cíl podporovat digitální inovační huby (DIH), malé a střední podniky a střední společnosti tím, že usnadní přístup a zavádění technologií evropských iniciativ Smart Anything Everywhere (SAE) a ICT pro malé a střední podniky ve výrobě (I4MS).

Projekt získal financování z programu Evropské unie na podporu výzkumu a inovací Horizont 2020 v rámci projektu BOWI podpořeného grantovou smlouvou č. 873155.

Partnerským představitelem správy domovského regionu Hubu pro digitální inovace jako jednoho z projektových partnerů je Hlavní město Praha.

BOWI je jedním ze skupiny evropských projektů, které využívají principu tzv. kaskádového financování neboli přidělování finanční podpory třetím stranám, kterými jsou zde malé a střední firmy nebo podniky se střední kapitalizací (tzv. mid-caps), ve zjednodušeném režimu – formou předem daných částek (lump-sums) na realizaci projektových aktivit, které probíhají za zjednodušeného vykazování a s minimální administrativní zátěží pro žadatele.

 

O Hubu pro digitální inovace:

Hub pro digitální inovace (H4DI, www.h4di.cz) je konsorcium organizací, jejich společným cílem je napomáhat intenzivnější a férové transformaci českých malých a středních firem i veřejných organizací. H4DI je jedním z oficiálně registrovaných českých digitálních inovačních hubů zapsaných v evropském katalogu DIH vedeném Joint Research Centrem (JRC) Evropské komise.

Zakládajícími partnery H4DI jsou sdružení CzechInno, Technologické centrum Akademie věd ČR, Elektrotechnická asociace ČR a Společnost vědeckotechnických parků ČR. Strategickými partnery jsou ELA Blockchain Services, a.s., Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s., České Radiokomunikace, a.s. a Komerční banka, a.s. H4DI sídlí v Praze, pokrývá však svými aktivitami a partnerskou strukturou území celé ČR a spolupracuje s partnery z řady evropských i mimoevropských zemí s akcentem na spolupráci v rámci Střední Evropy.

H4DI krom svých dalších služeb realizuje aktuálně řadu evropských projektů se zaměřením na digitální transformaci malých a středních podniků, mezi které patří projekty BOWI (www.bowi-network.eu), AgriHub CZ-SK (https://www.plan4all.eu/projects/agrihub-czsk/), ADMA TranS4MErs (https://imr.ie/pages/adma-trans4mers/), DIH² (http://www.dih-squared.eu) a úzce spolupracuje s celoevropskými iniciativami pro digitalizaci DIHNET.EU (https://dihnet.eu) a I4MS (https://i4ms.eu). H4DI je také součástí Středoevropské platformy pro digitální inovace CEEInno (www.ceeinno.eu).

X