BizGarden

BizGarden

BizGarden se specializuje na rozvoj a řízení Výzkumných, Vývojových a Inovačních činností v podnicích a institucích a také na účinnou podporu rozvoje přívětivého a podnětného prostředí pro tyto činnosti v ČR a v EU ve spolupráci se státními institucemi a agenturami a oborovými organizacemi, asociacemi a svazy.
X