CzechInno, z.s.p.o.

CzechInno, z.s.p.o.

CzechInno, z.s.p.o. , propojuje podnikatelské subjekty, výzkumné organizace a veřejnou správu za účelem prohloubení spolupráce v oblasti inovací.
X