ElA Blockchain

ElA Blockchain

ElA sdružuje právnické i fyzické osoby elektronického a elektrotechnického průmyslu a subjekty, které mají  společné zájmy s elektrotechnickým průmyslem. Asociace hájí zájmy zaměstnavatelů na principech podnikatelské demokracie.
X