Národní centrum kompetence pro kyberbezpečnost

Národní centrum kompetence pro kyberbezpečnost

Národní centrum kompetence pro Kyberbezpečnost vzniklo jako odpověď na silnou poptávku po prakticky uplatnitelných produktech a řešeních pro zajištění kybernetické bezpečnosti kritických a nekritických informačních infrastruktur.
X