VŠB technická univerzita Ostrava

VŠB technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, univerzita, která už více než 165 let mění současnost a budoucnost technických a ekonomických oborů. Předává znalosti, rozvíjí dovednosti a vytváří prostor vedoucí k profesnímu růstu jednotlivců a rozvoji společnosti v oblasti technicko-ekonomického zaměření.
X