CzechInno vyhlašuje Vizionáře 2020

 1. ledna 2020 (Praha) – Sdružení CzechInno představuje vítěze projektu Vizionáři 2020, který je jubilejním 10. ročníkem soutěže. Letošní ročník byl specifický svým akcentem na řešení socio-ekonomických důsledků covidové krize – oceněny byly inovace s významným technologickým, ekonomickým a společenským přínosem a jejich kombinací, které byly vyvinuty a na trh uvedeny „covidu navzdory“ a nebo naopak „právě kvůli covidu“. Vyhlášení výsledků probíhá právě dnes, osobní setkání s autory oceněných inovativních počinů proběhne v jarních měsících po uvolnění vládních protiepidemických opatření.

V odborné porotě projektu Vizionáři byly zastoupeny organizace se zaměřením na dlouhodobou podporu inovací v podnikání a aplikovaném výzkumu, konkrétně: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Technologická agentura ČR, Úřad průmyslového vlastnictví ČR, Česká exportní banka, Český statistický úřad, Technologické centrum Akademie věd ČR, Akademie věd ČR, Asociace inovačního podnikání ČR, Asociace výzkumných organizací ČR, sdružení CzechInno a zástupci hlavních odborných partnerů projektu – Komerční banky a Českých Radiokomunikací.

Titul Vizionář 2020 získaly čtyři subjekty, svá čestná uznání udělila porota letos celkem devíti inovativním počinům. Letos porota ocenila také dvě Osobnosti projektu Vizionáři 2020.

Držitelé titulu Vizionář 2020

 • Eyedea Recognition s.r.o.získala ocenění Vizionář 2020 za trojici svých inovací: MMR – Vehicle Make and Model Recognition, RELIEF – mezinárodní databázový systém obrazového rozpoznávání pro analýzu drogových zásilek a EyeFace – Rozpoznávání atributů obličeje v době Covid-19 a jejich technologický, společenský a ekonomický přínos pro oblast bezpečnosti a potírání důsledků pandemie nemoci Covid-19.
 • Národní Centrum Tkání a Buněk, a.s. ve spolupráci s Fakultou biomedicínského inženýrství ČVUT (FBMI ČVUT), Institutem klinické a experimentální medicíny (IKEM) a Fyziologickým ústavem  Akademie věd České republiky  (FGÚ AV ČR) se stali Vizionáři 2020 díky vývoji a výrobě Antitrombogenních biologických cévních náhrad na bázi decelularizovaných nosičů dále osídlených endotelovými a kmenovými buňkami a jejich technologickému a společenskému přínosu pro oblast medicíny a transplantologie.
 • První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. uspěla v soutěži Vizionáři 2020 díky výzkumu, vývoji a nasazení do výroby Technologie přesné výroby nových typů odlitků leteckých motorů a integrálně litých axiálních kol turbodmychadel a jejich technologickému, ekonomickému a společenskému přínosu v oblasti strojírenství a leteckého průmyslu.
 • VÚTS, a.s. zvítězila se svým Unikátním tryskovým stavem pro tkaní perlinkové tkaniny CAMEL ADAPTIVE a jeho technologickému, ekonomickému a společenskému přínosu pro oblasti využívání technických textilií, zejména stavebnictví.

Čestná ocenění odborné poroty získali:

 • BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o. za technologický, ekonomický a společenský přínos v oblasti řešení klimatické změny a energetických úspor,
 • Česká zbrojovka, a.s. za technologický a ekonomický přínos v oblasti strojírenské výroby,
 • Iterait, a.s. za technologický, ekonomický a společenský přínos v oblasti optimalizace nákladů a zvyšování efektivity provozů maloobchodů,
 • LAVARIS, s.r.o. za technologický, ekonomický a společenský přínos v oblasti ochrany životního prostředí a technologií pro recyklaci plastů,
 • RECUAIR, s.r.o. za technologický, ekonomický a společenský přínos v oblasti ochrany zdraví a ochrany životního prostředí,
 • ŠMT a.s. (dříve ŠKODA MACHINE TOOL, a.s.) za technologický a ekonomický přínos v oblasti těžkého strojírenství,
 • Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze za technologický, ekonomický a společenský přínos v oblasti hospodaření s energiemi a ochrany životního prostředí,
 • Virtual Lab, s.r.o. za technologický, ekonomický a společenský přínos při prosazování využití virtuální reality ve zdravotnictví a školství,
 • Zemědělský výzkum, spol. s r.o. za technologický, ekonomický a společenský přínos v oblasti výroby obnovitelných zdrojů energií.

Odborná porota vybrala letos popáté osobnosti projektu Vizionáři. Letos se těmito osobnostmi stali:

 • Ing. Jiří Witzany, CSc. z Fakulty stavební ČVUT v Praze za svůj celoživotní přínos pro oblast inovací ve stavebnictví,
 • Ing. Peter Staněk, CSc. z Ekonomického ústavu Slovenské akademie věd a Institutu Equilibrium, z.ú. za celoživotní přínos pro oblast inovativních analýz a prognóz socio-ekonomického vývoje.

Kontakt pro novináře:

David Kratochvíl

předseda řídicího výboru sdružení CzechInno

kratochvil@czechinno.cz, tel. 774 220 272

 

Tereza Šamanová

výkonná ředitelka sdružení CzechInno

samanova@czechinno.cz, tel. 723 074 150

 

O projektu Vizionáři:

Cílem projektu Vizionáři, který letos oslavil svůj jubilejní 10. ročník, je oceňovat české firmy, podnikatele a výzkumné organizace –  konkrétní autory inovativních produktů, výrobků, postupů či služeb. Účelem projektu Vizionáři je mobilizovat inovační potenciál českých podniků a organizací a napomoci úspěšné komercializaci inovativních nápadů, s kterými přišly v uplynulém období. Sdružení CzechInno v tomto ohledu vnímá za důležité zejména to, aby se o novinkách na poli inovací dozvídala široká veřejnost a aby co nejvíce pronikaly do praxe.

O sdružení CzechInno:

Sdružení CzechInno (CzechInno, z.s.p.o.) je česká nevládní nezisková organizace založená v r. 2011 k podpoře inovačního podnikání, která působí v roli inovačního matchmakera propojujícího ve svých projektech soukromou, veřejnou a akademickou sféru. Od r. 2015 se specificky zaměřuje na témata související s Průmyslem 4.0 a implementací digitálních inovací do podnikatelské praxe i běžného života.

V r. 2017 se CzechInno stalo zakladatelem Středoevropské platformy pro digitální inovace CEEInno, která ke konci r. 2020 sdružuje více než 120 aktérů v oblasti digitálních inovací ze středoevropského regionu, kteří v rámci platformy spolupracují na konkrétních projektech ke zvýšení digitální zralosti podnikání i společnosti. Součástí platformy jsou mj. i všechny oficiálně registrované české digitální inovační huby (centra pro digitální inovace), spoluzakladatelem a partnerem dvou z nich je i sdružení CzechInno.

CzechInno je již tradičním vyhlašovatelem a organizátorem soutěže Vizionáři, jejímž cílem je každoročně oceňovat inovativní počiny v českém podnikání, organizátorem projektu Smart Business Festival s podtitulem Festival chytrého podnikání, projektu na podporu mezinárodní spolupráce v oblasti digitálních inovací s titulem Smart Export Hub a také každoročních sérií regionálních akcí zaměřených na propagaci pokročilé digitalizace v podnikání, pro rok 2021 připravuje roadshow pod názvem IoT pro chytré a Blockchain jednou pro všechny. 

X