Letošní Smart Business Festival CZ shrnul aktuality v chytrém podnikání a představil české kandidáty na Evropská centra pro digitální inovace (EDIH)

Praha, 27. 1. 2021: Dnes byl z Prahy online odvysílán program VI. výročního Smart Business Festivalu CZ – Festivalu chytrého a primárně digitálního podnikání, který stejně jako každý rok shrnul novinky ve strategické podpoře i praxi české cesty Průmyslu 4.0 a implementace digitálních inovací a nabídl i zahraniční inspiraci pro sdílení dobrých praxí. Dvacítka speakerů v pěti sekcích postupně představila novinky ze svých organizací a firem, na jednom místě také poprvé byla podrobněji představena šestice českých kandidátů na Evropská centra pro digitální inovace (Evropské digitální inovační huby – EDIH), kteří by svými aktivitami v nadcházejících letech měli významně přispět k digitální transformaci českého i evropského malého a středního podnikání i veřejného sektoru.

Pořadatelem Smart Business Festivalu CZ je sdružení CzechInno, které ve spolupráci s partnery – členy a spolupracujícími subjekty Středoevropské platformy pro digitální inovace CEEInno – nabídlo letos online vysílanou a telekonferenčně propojenou přehlídku novinek na podporu chytrého podnikání.

V úvodu akce představili aktuality ze svých institucí náměstek ministra průmyslu a obchodu pro řízení Sekce digitalizace a inovací Petr Očko, vládní „pan IT“ – zmocněnec pro digitalizaci a IT a ředitel Národní agentury pro komunikační a informační technologie Vladimír Dzurilla a ředitel sekce pro řízení digitalizace průmyslu Evropské komise Yves Paindaveine.

„Jsme rádi, že jsme se i letos účastnili Smart Business Festivalu, který se stal již tradiční akcí pro téma chytrého podnikání, digitální transformace a inovací. Bylo mi potěšením, že jsem mohl představit naše aktivity na podporu digitální transformace ekonomiky, zejména čerstvé novinky ohledně Evropských center pro digitální inovace. A oceňujeme také načasování konference na týden, kdy slavíme 100 let od vzniku slova robot díky uvedení divadelní hry R.U.R.,“ komentoval zapojení Ministerstva průmyslu a obchodu ČR do letošního Smart Business Festivalu CZ náměstek ministra průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace Petr Očko.

Dopolední odborný blok shrnul zdroje a procesy potřebné pro úspěšnou digitální transformaci a obnovu ekonomiky a společnosti po covidové ráně. Anna Tůmová z Českých Radiokomunikací představila novinky v internetu věcí a mimo jiné nové možnosti roamingu IoT ve více než 20 zemích světa. Roland Sommer z Industry 4.0 Austria Platform nabídl odpovědi „jak ven z krize“ s využitím digitálních nástrojů a rakouskou cestu digitální transformace. Marc Dönges z BVMW – Německé spolkové asociace malých a středních podniků – nabídl vhled do činnosti Kompetenčního centra 4.0 v Berlíně a činnosti iniciativy Mittelstand Digital, která pomáhá německým malým a středním firmám v jejich digitální transformaci. A Steven Dehlan z hamburského Centra pro umělou inteligenci ARIC nastínil, jak v Německu překonávají ostych v percepci metod založených na umělé inteligenci a práci s daty v malých a středních firmách.

Dopolední program uzavřel svým shrnutím stavu českého Průmyslu 4.0 v praxi a upozorněním na rozevírající se nůžky mezi přirozeně digitálními či již digitalizovanými a ostatními tradičními firmami člen Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace, prezident Elektrotechnické asociace ČR a člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR pro Průmysl 4.0 a malé a střední podnikání Jiří Holoubek. Ani v jeho přednášce nechyběla paralela se stým výročím uvedení Čapkovy hry R.U.R. a zavedením pojmu „robot“ do globálního jazyka i společensko-ekonomického kontextu.

Závěr konferenčního program patřil přednášce Prof. Petera Staňka – prognostika Ekonomického ústavu Slovenské akademie věd, spoluzakladatele Institutu Equilibrium a také nositele titulu Osobnost projektu Vizionáři 2020, který představil své vize digitální ekonomiky a společnosti v postcovidové éře.

Odpoledne se Smart Business Festival CZ propojil telemostem s První výroční EU EDIH konferencí v Lucemburku a v rámci společné virtuální diskuzní místnosti představil  šest čerstvě nominovaných českých kandidátů na Evropská centra pro digitální inovace (EDIH), kteří by svými aktivitami v nadcházejících letech měli významně přispět k úspěšné digitální transformaci malého a středního podnikání i veřejné sféry. Stali se jimi:

  • BRAIN FOR INDUSTRY se sídlem v Praze a primárním zaměřením na oblast umělé inteligence, jehož řídicím partnerem a koordinátorem je: Fyzikální ústav Akademie věd ČR v.v.i.,
  • CYBERSECURITY INNOVATION HUB se sídlem v Brně s hlavním zaměřením na kybernetickou bezpečnost, jehož lídrem a koordinátorem je CyberSecurity Hub, z.ú. jako společný ústav tří univerzit – Masarykovy univerzity, Českého vysokého učení technického v Praze a Vysokého učení technického v Brně,
  • DIH NORTHERN AND EASTERN BOHEMIA se sídlem v Liberci a primárním zaměřením na oblast umělé inteligence, jehož vedoucím partnerem a koordinátorem je Agentura regionálního rozvoje s.r.o.,
  • EDIH ČVUT se sídlem v Praze s hlavním zaměřením na oblast umělé inteligence, jehož řídicím partnerem je České vysoké učení technické v Praze,
  • EDIH DIGIMAT se sídlem v Kuřimi a hlavním zaměřením na oblast umělé inteligence, jehož lídrem a koordinátorem je Intemac Solutions, s.r.o.,
  • EDIH OSTRAVA se sídlem v Ostravě, jehož hlavním zaměřením je superpočítání (HPC) a řídicím partnerem a koordinátorem Technická univerzita Ostrava.

Před nominovanými kandidáty nyní stojí první výzva z programu Digitální Evropa, která bude vyhlášena v nejbližších týdnech a z níž vzejde výsledné složení českých i evropských EDIHů. V Česku by v nadcházejícím roce mělo vyrůst 3 až 6 takovýchto nových hubů s evropským rozměrem a nadále bude pokračovat i rozvoj národního a regionálního DIH ekosystému a jeho spolupráce s evropskými partnery.

Záznam celodenního programu v češtině i angličtině je k dispozici na Youtube kanálu sdružení CzechInno.

CzechInno je zájmovým sdružením právnických osob založeným v roce 2011 k podpoře českého inovačního podnikání, zakladatelem a koordinátorem Středoevropské platformy pro digitální inovace CEEInno, spoluzakladatelem Hubu pro digitální inovace (H4D)I, partnerem Cybersecurity Innovation Hubu (CIH) a autorem unikátního systému podpory inovací v ČR, který spočívá v každoroční organizaci:

  • soutěže Vizionáři, jejímž cílem je oceňovat inovativní počiny v českém podnikání,
  • festivalu chytrého a inovativního přístupu k podnikání s názvem Smart Business Festival,
  • projektu na podporu obchodní a výzkumné spolupráce se třetími zeměmi pod názvem Smart Export Hub, která zahrnuje i výroční přehlídku informací a kontaktů pro mezinárodní obchod s názvem Smart Export Forum a
  • série regionálních akcí, v r. 2020 pod názvem Digitální transformace 2020, určené k propagaci využívání pokročilých digitálních inovací a prvků tzv. Průmyslu 4.0 ve firmách i běžné společnosti.

Smart Business Festival CZ 2020-21 se konal pod záštitou ministra průmyslu a obchodu České republiky a vicepremiéra Vlády ČR pro hospodářství Karla Havlíčka. Hlavními odbornými partnery se stali Česká exportní banka, České radiokomunikace, a.s., Technologické centrum Akademie věd České republiky jako koordinátor sítě Enterprise Europe Network Česká republika, Elektrotechnická asociace ČR, Asociace inovačního podnikání ČR a Společnost vědecko-technických parků ČR. Mediálními partnery projektu jsou Regie Radio Music jako provozovatel rádií Frekvence 1, Evropa 2 a Rádio BBC a multimediálního projektu Zet, portál BusinessInfo a časopis Inovační podnikání a transfer technologií a Rok digitálního podnikání. Technologickým partnerem pro překlady použité při titulkování přednášek byla společnost Newton Technologies, a.s. a její systém Beey.io.

Informace o činnosti sdružení CzechInno a všech jeho projektech jsou k dispozici na www.czechinno.cz

 

Kontakt pro média:                                       David Kratochvíl, MBA – předseda řídicího výboru sdružení CzechInno

kratochvil@czechinno.cz, 774 220 272

X