O PLATFORMĚ

Proč jsme se rozhodli Platformu CEEInno založit?

Další a další vlny digitalizace průmyslu i společnosti přicházejí v rychlém sledu za sebou a situace na trhu se stává nepřehlednou. Není jasné, kdo je kdo (tradiční podnik či platforma?), kdo poskytuje jaké služby (pouze digitální, analogové či jejich kombinaci?), v jaké oblasti a na koho jsou zaměřeny (komu tím prospějeme?) a co je jejich cílem (mají větší šanci pomoci nebo uškodit?). Je potřeba diskutovat o příležitostech i rizicích nových technologií i o jejich sociálních a ekonomických dopadech, právních, bezpečnostních i dalších konotacích. Právě proto spouštíme CEEInno a zveme ke spolupráci všechny zájemce o propojování informací v těchto oblastech, které se dosud nekoordinovaně pohybují po trhu.

Co je Platforma CEEInno?

Jde o neformální zájmové uskupení zainteresovaných subjektů z řad firem, orgánů veřejné moci, akademických institucí a vědeckovýzkumných organizací se společným zájmem o spolupráci v oblasti pokročilé digitalizace průmyslu, digitálních inovací a řešení jejích sociálních a ekonomických důsledků.

X