PODMÍNKY ČLENSTVÍ

Co je cílem a přidanou hodnotou členství v Platformě CEEInno?

 • Propojit všechny zainteresované aktéry:
  • fyzicky v rámci společně pořádaných akcí
  • online v rámci společného systému pro sdílení informací, zkušeností i nabídek spolupráce
 • Umožnit efektivní sdílení kontaktů, zkušeností a znalostí v regionálním, národním i nadnárodním kontextu
 • Zprostředkovávat možnosti spolupráce na společných projektech a dalších aktivitách

 

Kdo může být členem Platformy CEEInno?

Každý český i zahraniční subjekt, který je:

 • firmou
 • státní, evropskou, akademickou či vědeckovýzkumnou institucí
 • orgánem regionální či místní samosprávy
 • neziskovou organizací

a zároveň je aktivně činný a má zájem o spolupráci v oblasti pokročilé digitalizace průmyslu.

 

Jaké jsou podmínky členství v Platformě CEEInno?

Základní podmínkou je aktivní činnost v oblasti digitalizace průmyslu ve formě:

 • Výroby či aktivního využívání technologií spojených s filosofií Průmyslu 4.0
 • Využívání platformových modelů pro management, obchod, způsob výroby nebo distribuce
 • Aktivní spolupráce s firemním sektorem v oblasti dvou výše specifikovaných oblastí

 

Jak se stát členem Platformy CEEInno?

 • Vyplňte online dotazník pro zájemce o členství (+ interaktivní odkaz)
 • Vyčkejte posouzení Vaší žádosti o členství Řídicím výborem Platformy (+ interaktivní odkaz)
 • Přijměte a podepište Smlouvu o přistoupení k platformě CEEInno (automaticky odeslána všem zájemcům o členství).

Členství v Platformě CEEInno není podmíněno úhradou členského poplatku. Členové se však mohou stát Partnery Platformy CEEInno (+ interaktivní odkaz) a na činnost Platformy přispívat dobrovolně.

X