Projekt Kyberneticka revoluce CZ dnes v Ostravě završil svou půlroční regionální roadshow

Ostrava, 17. 5. 2017:  Zástupci firem, místní samosprávy a institucí na podporu podnikání se dnes sešli ve Vědecko-technologickém parku Ostrava, aby v rámci šesté regionální akce Kyberneticka revoluce CZ aneb Průmysl 4.0 v praxi diskutovali o tématu pokročilé digitalizace průmyslu. Součástí akce byla již tradičně sekce přednášková se sekcemi zaměřenými na technologie, práci s lidskými zdroji a investiční, právní a bezpečnostní aspekty Průmyslu 4.0, v expoziční části si pak účastníci mohli prezentovaná technická řešení vyzkoušet a v rámci odpolední návštěvy v provozou společnosti ELCOM, a.s. se inspirovat konkrétním využitím prvků Průmyslu 4.0 jako je virtuální či rozšířená realita, online zpracování dat, nebo multikanálové řízení robotických systémů ve výrobní firemní praxi. Pořadatelem akce bylo sdružení CzechInno, které si v rámci své série regionálních akcí pod názvem Kyberneticka revoluce CZ aneb Průmysl 4.0 v praxi klade za cíl šířit povědomí o fenoménu digitalizace a kybernetizace průmyslu a současně vytvořit podmínky pro efektivní spolupráci mezi firmami. Ostravskou akcí vyvrcholila pro I. pololetí 2017 série šesti akcí v regionálních vědecko-technických parcích. Fotogalerii z akce naleznete zde.

Akci ve Vědecko-technologickém parku Ostravě-Pustkovec zahájil za místní samosprávu člen zastupitelstva města Ostravy Martin Štěpánek s poukazem na historii, současnost a budoucí výzvy Moravskoslezského regionu: „Ostrava má velmi silnou průmyslovou tradici a strukturu, bohužel ale zpožděnou v čase a čeká nás tedy náročné období restrukturalizace a transformace výrobního potenciálu, který v Ostravě je. Cílem místní samosprávy je vytvořit podmínky pro úspěšné podnikání všech stávajících, ale i nově příchozích firem.“

V rámci prvního panelu se řečníci Martin Červinka za ABB Česká republika, Tomáš Poláček za SimpleCell Networks a Jan Chalas za Servodata shodli na tom , že ČR má výborný základ pro to, aby se stala leaderem v digitální průmyslové transformaci a je třeba využít její výborné základny lidských zdrojů. Vývojové firmy v ČR jsou na celosvětové špici, ČR má kvalitní a spolehlivé lidi a systémy, což je konkurenční výhoda. Podaří-li se v ČR zformovat novou generaci, která bude mít ambici a schopnost ujmout se digitálních výzev a mít chytré lidi, kteří budou uvádět tyto výzvy do praxe, bude opět prokázáno, že lidé z ČR si i v této oblasti zaslouží velké uznání.

 

V bloku Lidé pro novou éru bylo ústředním tématem využití potenciálu lidských zdrojů v ČR v digitální éře s dobrou zprávou od představitelů přítomných středních i vysokých škol na konec – po dlouhodobém útlumu již druhým rokem roste zájem o technické obory.

V rámci odpolední návštěvy představila společnost ELCOM a.s. zájemcům z řad účastníků akce provoz své divize Virtuální instrumentace s ukázkou využití prvků Průmysl 4.0 při zpracování dat a nových možností při řízení technologických zařízení. Tři prohlídkové okruhy byly strukturovány dle témat on-line zpracovávání dat při monitoringu v energetice, multikanálový přístup k řízení robota a, ve spolupráci se společností ABB Česká republika, tipy pro kybernetickou bezpečnost.  Předseda představenstva společnosti ELCOM Jiří Holoubek přístup své firmy komentoval slovy: „Velké množství účastníků, kteří za námi na regionální Kybernetické revoluce přijeli, jsou připoutáni k danému regionu, a zároveň jsou spjati s problematikou Průmyslu 4.0, ať už technologicky, nebo obecně. Na každé z regionálních akcí se navíc objevila nějaká škola, což znamená, že se i v oblasti lidských zdrojů snad začíná blýskat na lepší časy. Myslíme si, že právě v regionech je těžiště našeho dalšího snažení, protože na eventech v Praze se většinou neřeší konkrétní potřeby a přání firem z konkrétních regionů.“

Přednášková část akce zahrnovala základní informace o hnutí Průmyslu 4.0 a přístupu českých firem při jeho zavádění: v bloku Technologie budoucnosti se tak představili odborníci z firem ABB Česká republika, SimpleCell Networks, Servodata a CertiCon, kteří s účastníky diskutovali o technologiích pro internet věcí, propojování fyzického světa se světem virtuálním a zavádění dalších technických procesů souvisejících s pokročilou digitalizací průmyslu. Blok Lidé pro novou éru nabídl zajímavé záměry Ministerstva práce a sociálních věcí co do predikcí vývoje na trhu práce, srovnání přístupu ve vzdělávání na základních, středních a vysokých školách v Moravskoslezském regionu a možnosti, které mají firmy pro spolupráci se studenty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava či Střední průmyslové školy, Obchodní akademie a Jazykové školy Frýdek-Místek. Třetí z přednáškových bloků přiblížil bezpečnostní a právní rizika Průmyslu 4.0, přiblížil změny v obchodních modelech a současně účastníky vybídl k podávání žádostí o finanční podporu do programů Technologické agentury ČR, které se specificky zaměřují právě na téma Průmyslu 4.0.

Akce Kyberneticka revoluce CZ v Brně se zúčastnilo téměř 110 zástupců firem, akademických a výzkumných institucí, státní správy a místní samosprávy se společným cílem navázat užší spolupráci v oblasti digitalizace a navzájem si pomoci při hladké digitální transformaci českého průmyslu a řešení souvisejících rizikových aspektů.

Projekt Kyberneticka revoluce CZ dnes uzavřel po pěti akcích v Plzni, Hradci Králové, Českých Budějovicích, Olomouci a Brně svou regionální sérii akcí dnes ve Vědecko-technologickém parku Ostrava, na II. pololetí plánuje rozšíření akce i do dalších tří regionů, od konce roku 2017 pak posune téma dále, když si ve druhé sérii akcí klade za cíl zaměřit se na společensko-ekonomické dopady Průmyslu 4.0 do vzdělávacích systémů, práce s lidskými zdroji a změnách v právním systému. Cílem sérií akcí je nejen šířit informace do regionů ČR, ale zejména umožnit efektivní síťování a sdílení příkladů dobré praxe.

Konkrétní termíny a rozpis programu i lokace akcí jsou k dispozici na www.kybernetickarevoluce.cz a www.czechinno.cz.

CzechInno je zájmové sdružení právnických osob založené k podpoře českého inovačního podnikání a autorem unikátního systému podpory inovací v ČR, který spočívá v organizaci soutěže Vizionáři, jejímž cílem je každoročně oceňovat inovativní počiny v českém podnikání, festivalu chytrého a inovativního přístupu k podnikání s názvem Smart Business Festival a přehlídky informací a kontaktů pro mezinárodní obchod s názvem Festival Exportu CZ. Pro rok 2017 připravilo sérii regionálních akcí k propagaci využívání prvků tzv. Průmyslu 4.0 ve firmách pod názvem Kyberneticka revoluce CZ. Za tyto své počiny v rámci Eastern European Elite Business Awards 2016 obdrželo od anglického Corporate Vision Magazinu ocenění za excelenci v podpoře podnikání v České republice.

Hlavními odbornými partnery projektu Kyberneticka revoluce.cz jsou společnosti ABB Česká republika, HP Inc. Czech Republic, SimpleCell Networks, Servodata a dále Svaz průmyslu a dopravy ČR, Elektrotechnická asociace ČR, Technologické centrum Akademie věd ČR jako koordinátor sítě Enterprise Europe Network Česká republika, Česká exportní banka, Technologická agentura České republiky, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, Asociace inovačního podnikání České republiky a Společnost vědecko-technických parků České republiky.

Mediálními partnery projektu se stali Rádio BBC, Multimediální projekt Zet a společnost Regie Radio Music, Empresa Media jako vydavatel časopisu Týden, Tiscali Media, magazín Marketing Sales Media, časopis Trade News, MM Průmyslové spektrum, časopis Inovační podnikání a transfer technologií a časopis Faktor S.

X