PUBLIKACE

Prof. Ing. Peter Staněk, CSc

Peter Staněk je slovenský ekonom a prognostik, pracující ve Slovenské akademii věd.

Využití potenciálu regionů Slovenska ve vazbě na smart koncepce

Máme tu čest na tomto místě prezentovat prostřednictvím Platformy CEEInno práci našich slovenských kolegů z Ekonomického ústavu Slovenské akademie věd a Panevropské vysoké školy v Bratislavě.

Jejich práce je zaměřena na představení několika relevantních přístupů k možnosti využití potenciálu regionů SR ve vazbě na smart koncepce. Zdůrazňuje se, že smart koncepce nemají být v případě měst a regionů izolované, ale vzájemně komplementární. V práci se poukazuje na zásadní omezení, které ovlivňují možnosti přijímání smart politik a řešení v diferencovaných podmínkách s ohledem na lidský potenciál. Důraz je kladen na rostoucí úlohu informací ve společnosti a na nutnost jejich propojování na všech regionálních a průřezových úrovních, jako součásti adekvátního institucionálního prostředí. Upozorňuje se na nutnost zpracování vizí regionů / krajů (nikoli tedy strategií), které by měly odrážet existující spolupráci, hlubší důvěru sousedících regionů a solidaritu rozvinutých regionů vůči nejméně rozvinutým. Smart řešení mají být v přímé vazbě na zabezpečování vyrovnávání rozdílů mezi regiony a velkých rozdílů uvnitř jednotlivých regionů.

Jak je z tohoto abstraktu patrné, obsah a kontext práce je plně využitelný i jako vodítko a inspirace pro Českou republiku.

Publikace je ke stažení zde.

PM 01_Pauhofová_Staněk_Stehlíková_2019

X