Smart Business Festival CZ 2019 bude letos hledat odpověď na otázku : Co přinesou digitální inovační huby?

Praha, 9. 10. 2019: Za dva týdny se v Praze uskuteční V. výroční Smart Business Festival CZ 2019 – akce, která si od svého založení klade za cíl každoročně prezentovat novinky z oblasti nových přístupů k podnikání, využívání digitálních inovací k efektivnější činnosti firem i příklady dobré praxe při implementaci technologických novinek do podnikatelské praxe i běžného života společnosti. Letos budou hlavním podtématem akce Digitální inovační huby – přehlídka jejich služeb a perspektivy spolupráce s nimi.  

Smart Business Festival CZ 2019 pořádá sdružení CzechInno ve spolupráci s partnery v rámci aktivit Středoevropské platformy pro digitální inovace CEEInno jako mezinárodní setkání s cílem opět po roce diskutovat aktuality a perspektivy z oblasti digitalizace průmyslu, podnikání i celé společnosti.

Jeho letošními hlavními tématy jsou:

  • Investice do digitální budoucnosti (zejména malých a středních firem)
  • Bezpečnost v digitálním prostředí (ale i fyzická bezpečnost osob i objektů s využitím digitálních technologií)
  • Důvěra v digitálním věku (a její limity i blockchain jako technologie důvěru mezi partnery posilující).

Nejdůležitějším podtématem letošního Smart Business Festivalu CZ 2019 jsou české Digitální inovační huby a to, jak mohou svou činností napomoci k rozvoji českého digitálního podnikání. Poprvé na jednom místě bude tak mít veřejnost možnost v konferenční části Festivalu si poslechnout a v expoziční i nahlédnout a podiskutovat o jejich službách a o tom, jak mohou pomoci i digitálnímu rozvoji podnikání i celé společnosti. Součástí akce také bude anketa, jejíž výsledky budou spolurozhodovat o budoucím zaměření Digitálních inovačních hubů.

Pověstnou třešničkou na dortu bude inspirativní přednáška zahraničního hosta – analytického mága a socioekonomického vizionáře Prof. Petera Staněka ze Slovenské akademie věd s názvem Informace jako hlavní kapitál nebo riziko budoucnosti?

Za celý den tak návštěvníky čekají přednášky a diskuze s téměř 30 top speakery, expozice několika desítek vystavovatelů a odpoledne také organizovaná série B2B setkání.

Smart Business Festival CZ 2019 se koná 23. října 2019 od 9:00 v pražském Hotelu Artemis Olympik a vstup na něj je bezplatný, je však podmíněn předchozí online registrací. Více informací je k dispozici na www.smartbusinessfestival.cz.  

CzechInno je zájmovým sdružením právnických osob založeným v roce 2011 k podpoře českého inovačního podnikání, zakladatelem a koordinátorem Středoevropské platformy pro digitální inovace CEEInno, partnerem Hubu pro digitální inovace (H4DI) a autorem unikátního systému podpory inovací v ČR, který spočívá v každoroční organizaci:

  • soutěže Vizionáři, jejímž cílem je oceňovat inovativní počiny v českém podnikání,
  • festivalu chytrého a inovativního přístupu k podnikání s názvem Smart Business Festival,
  • projektu na podporu obchodní a výzkumné spolupráce mezi Střední Evropou a třetími zeměmi pod názvem Smart Export Hub, která zahrnuje i výroční přehlídku informací a kontaktů pro mezinárodní obchod s názvem Smart Export Forum a
  • série regionálních akcí, v r. 2019 pod názvem Digitální revoluce CZ, určené k propagaci využívání pokročilých digitálních inovací a prvků tzv. Průmyslu 4.0 ve firmách i běžné společnosti.

Smart Business Festival CZ 2019 se koná pod záštitou ministra průmyslu a obchodu České republiky Karla Havlíčka a předsedy Technologické agentury ČR Petra Konvalinky. Hlavními odbornými partnery jsou Technologické centrum Akademie věd České republiky jako koordinátor sítě Enterprise Europe Network Česká republika, Česká exportní banka, České radiokomunikace, a.s., společnost HP Inc., Západočeská univerzita v Plzni a projekt Smart_WATCH, Elektrotechnická asociace ČR, Asociace inovačního podnikání ČR, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, Společnost vědecko-technických parků ČR a Advokátní kancelář Gürlich & Co. Mediálními partnery projektu jsou Regie Radio Music jako provozovatel rádií Frekvence 1, Evropa 2 a Rádio BBC a multimediálního projektu Zet, vydavatelství Empresa Media, portál BusinessInfo, časopis MM Průmyslové spektrum,  časopis Inovační podnikání a transfer technologií a Rok digitálního podnikání.

Informace o činnosti sdružení CzechInno a všech jeho projektech jsou k dispozici na www.czechinno.cz

Kontakt pro média:                                   David Kratochvíl, MBA – předseda řídicí rady sdružení CzechInno

kratochvil@czechinno.cz, 774 220 272

S těmito partnery projekt připravujeme:

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row]
[/et_pb_section]
X