19. ZÁŘÍ PRVNÍ SMART BUSINESS FESTIVAL SK V BRATISLAVĚ

  1. září 2018 – Už za dva týdny budou mít účastníci historicky prvního Smart Business Festivalu SK – Festivalu chytrého podnikání – příležitost poslechnout si vize české i slovenské vlády a hostů ze zemí Visegrádské čtyřky a Rakouska v sérii přednášek o tipech na podporu chytrého podnikání v éře digitalizace. Pětadvacítka odborníků ze šesti zemí tak nabídne své návody na to, jak chytře investovat do digitálního rozvoje firmy, jak sehnat kvalifikované zaměstnance a inteligentně pracovat se svou vlastní kvalifikací, kde získat poradenství, které napomůže digitální transformaci firmy a jak efektivně, ale i bezpečně, využívat nových digitálních technologií. Akci Smart Business Festival SK pořádá Středoevropská platforma pro digitální inovace CEEInno, jejímž iniciátorem a zakladatelem je sdružení CzechInno, pod záštitou Místopředsedy vlády Slovenské republiky pro investice a informatizaci, v partnerské spolupráci s Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky, Slovenskou obchodní a průmyslovou komorou a dalšími partnery.

„Jsme si vědomi toho, že digitální inovace mají mezinárodní rozměr a že vzájemná komunikace je velmi důležitá, proto vnímáme mezinárodní setkávání a akce jako je náš Smart Business Festival na české i slovenské straně hranice jako užitečnou platformu k výměně názorů a aktuálních informací,“ komentuje důvody uspořádání akce předseda sdružení CzechInno, které je inidiátorem vzniku Středoevropské platformy pro digitální inovace CEEInno, David Kratochvíl. „Naším cílem je propojit relevantní aktéry z našich zemí, které mají společné tradice a možná i podobné vize, jak úspěšně digitálně transformovat svůj průmysl a svoje podnikání, ale i společnost jako celek – proč se tedy o ně nepodělit?“, doplňuje David Kratochvíl.

Smart Business Festival SK, který se koná 19. září 2018 v Hotelu Bôrik v Bratislavě, je určen především všem podnikatelům, kteří mají zájem o informace o aktuálním vývoji v oblasti podpory chytrého podnikání, smart řešení potřeb podnikatelů a o přechod na vyšší stupně digitální zralosti své firmy. Festival je určen nejen jim, ale i zástupcům akademické a výzkumné sféry, která s firmami aktivně spolupracuje, institucí na podporu podnikání a zástupců veřejné správy, kteří mají zájem o aktuální dění v oblasti digitálních inovací na Slovensku i v blízkých zemích a v celé EU.

V přednáškové části Festivalu budou jeho účastníci mít možnost získat od dvaceti pěti přednášejících ze Slovenska, Česka, Maďarska, Polska, Rakouska a Belgie aktuální informace o podpoře chytrého podnikání, a to co do:

  • Investic do budoucnosti, tedy podpory ze strany státu a Evropské komise se zaměřením na rozvoj digitalizace a smart podnikání, nefinanční stimuly pro rozvoj výzkumu a inovací ve firmách, konkrétních příkladů dobré praxe z byznysu i zkušenosti zahraničních a tuzemských investorů a inspirace na podporu firem při přechodu na vyšší stupně jejich digitalizace,
  • Lidí pro novou éru, pokud se přeměny trhu práce ve světle digitalizace průmyslu týká, jaké jsou aktuální tuzemské a zahraniční zkušenosti a příklady dobré praxe při řešení aktuálních potřeb firem a podnikatelů co do rozvoje lidských zdrojů v digitální éře, jaké studijní obory pro novou éru připravují slovenské i české vzdělávací instituce a jaké jsou aktuální výzvy a deficity v oblasti vzdělanosti,
  • Zdrojů 4.0 jako nových technologií a jejich vztahu k bezpečnosti firemních provozů, konceptu smart factory a jeho prvků, aktuálních energetických výzev v prostředí Průmyslu 4.0 nebo zahraničních zkušeností a příkladů dobré praxe z firem úspěšně využívajících digitální technologie ve svých provozech,
  • Futurologického poradenství, jehož cílem je prezentovat možnosti využívání bezplatné konzultační činnosti a poradenství pro (digitálně) inovativní firmy, služeb pro digitální transformaci podnikání, řešení aktuálních potřeb českých a slovenských firem v této oblasti a nových projektech zaměřených na rozvoj a podporu digitalizace.

Celý Festival bude ve své expoziční části doprovázen také ukázkami prezentovaných řešení, poradenstvím a zájemci si budou moci například otestovat digitální zralost své firmy, pohrát si s motivačními softwary, vyzkoušet si reozšířenou realitu, popovídat si s chatbotem apod.

V neposlední řadě se pak účastníci mohou registrovat do organizované série B2B setkání, která jim umožní efektivně a v krátkém časovém úseku se setkat s ostatními účastníky v rámci rychlých „business speed datingů“.

Vstup na Festival je po předchozí online registraci bezplatný, vzhledem k omezené kapacitě sálu však doporučujeme registraci co nejdříve.

Program akce a další informace o Smart Business Festivalu SK jsou k dispozici na www.smartbusinessfestival.sk.

Středoevropská platforma pro digitální inovace CEEInno je uskupením aktérů aktivních ve středoevropských zemích v oblasti vývoje, aplikace a podpory digitálních inovací a provozu Center pro digitální inovace – Digitálních Inovačních Hubů. Cílem platformy je zprostředkování vzájemné komunikační výměny, koordinace aktivit a účast na společných projektech. Zakladatelem Platformy CEEInno je sdružení CzechInno – neziskové a apolitické zájmové sdružení právnických osob založené k podpoře inovačního podnikání a tvůrce unikátního systému prezentace inovací v ČR.

Informace o činnosti Platformy CEEInno jsou dostupné na webové stránce www.ceeinno.eu.  

Smart Business Festival SK se uskutečňuje pod záštitou Místopředsedy vlády SR pro investice a informatizaci Richarda Rašiho a jeho hlavními odbornými partnery jsou Ministerstvo hospodářství SR, HP Inc. Slovensko a partnery jsou Slovenská inovační a energetická agentura, Slovenská obchodní a průmyslová komora, Slovak Business Agency, Technologické centrum Akademie věd ČR jako koordinátor sítě Enterprise Europe Network Česká republika, Společnost vědeckotechnických parků ČR a Elektrotechnická asociace ČR.

Mediálním partnerem akce je Evropa 2 Slovensko a časopis Inovační podnikání a transfer technologií.

Kontakt pro média:

David Kratochvíl, MBA
předseda sdružení CzechInno jako zakladatele Platformy CEEInno

kratochvil@czechinno.cz, +420 774 220 272

 

X