V BRATISLAVE SA BUDE KONAŤ II. ROČNÍK SMART BUSINESS FESTIVALU, HLAVNOU TÉMOU BUDE DIGITÁLNA BUDÚCNOSŤ SLOVENSKÉHO PODNIKANIA
8.9.2019
Bratislava 2. 9. 2019: Koniec septembra bude v Bratislave opäť patriť diskusiám o inteligentom a digitálnom podnikaní, ktoré sa uskutočnia v rámci II. ročníka Smart Business Festivalu SK 2019. Stredoeurópska platforma pre digitálne inovácie CEEInno chce priblížiť slovenskej podnikateľskej verejnosti ako i výskumným inštitúciám novinky, ktoré sa na Slovensku, či v ďalších stredoeurópskych krajinách realizovali za posledné obdobie v troch hlavných oblastiach: Investovanie do digitálnej budúcnosti; Bezpečnosť a dôvera v digitálnom prostredí; Služby a aktivity digitálnych inovačných hubov, ktoré postupne vznikajú nielen na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách.
19. ZÁŘÍ PRVNÍ SMART BUSINESS FESTIVAL SK V BRATISLAVĚ
4.9.2018
září 2018 – Už za dva týdny budou mít účastníci historicky prvního Smart Business Festivalu SK – Festivalu chytrého podnikání – příležitost poslechnout si vize české i slovenské vlády a hostů ze zemí Visegrádské čtyřky a Rakouska v sérii přednášek o tipech na podporu chytrého podnikání v éře digitalizace.
STREDOEURÓPSKA PLATFORMA NA DIGITÁLNE INOVÁCIE!
12.2.2018
Záujmové  združenie CzechInno iniciovalo, po dlhoročných skúsenostiach z realizácie svojich projektov Vizionáři, Festival Exportu CZ, Smart Business Festival a Kyberneticka revoluce CZ, založenie neformálneho zoskupenia záujemcov o tému digitálnych inovácií a s nimi spojených ekonomických a spoločenských dôsledkov. Platforma aktuálne rozširuje svoju členskú základňu a pozýva všetkých záujemcov o spoluprácu v oblastiach:Rozvoja nových technológií Práce s ľudskými zdrojmi Nových obchodných a marketingových stratégiía platformových obchodných modelov Investícií do digitálnej transformácie Fyzickej a kybernetickej bezpečnostidigitálnych systémov Právnych aspektov pokročilej digitalizácie Medzinárodnej spoluprácena poli pokročilej digitalizáciePozývame Vás k podávaniu prihlášok na členstvo v platforme a diskusiu nad vyššie spomenutými témami na novo vytvorenej webovej stránke www.ceeinno.eu.
X