AVO

AVO

AVO je dobrovoľné združenie právnických a fyzických osôb, ktoré zastupuje záujmy predovšetkým tých subjektov, ktorých dosiahnuté výsledky výskumu a vývoja sú v prevažnej miere komerčne využívané. Je jediným združením v SR, ktoré reprezentuje aplikovaný výskum a vývoj v podnikateľskej sfére, teda výskum rozvíjaný a prevádzkovaný prevažne z privátnych zdrojov.
X