BizGarden

BizGarden

BizGarden sa špecializuje na rozvoj a riadenie Výskumných, Vývojových a Novátorských činností v podnikoch a inštitúciách a tiež na účinnú podporu rozvoja prívetivého a podnetného prostredia pre tieto činnosti v SR a v EÚ v spolupráci so štátnymi inštitúciami a agentúrami a obchodnými organizáciami, združeniami a zväzy.
X