Industry Cluster 4.0

Industry Cluster 4.0

Industry Cluster 4.0 poskytuje prístup k výrobným firmám a technologickým lídrom a svojou činnosťou podporuje odborné vzdelávanie.
X