NC3

NC3

Národné centrum kompetencie pre kyberbezpečnosti vzniklo ako odpoveď na vysoký dopyt po prakticky využiteľným produktoch a riešeniach pre zaistenie kybernetickej bezpečnosti kritických a nekritických informačných infraštruktúr.
X