Network Security Monitoring Cluster

Network Security Monitoring Cluster

Network Security Monitoring Cluster, družstvo (ďalej len NSM Cluster) je kooperačný odvetvovej zoskupenie zamerané na oblasť bezpečnosti počítačových sietí a bezpečnosti v ICT.
X