Arcit Consulting
26.2.2019
VŠB TUO
26.2.2019
ZČU v Plzni
24.2.2019
Opus Consulting
19.2.2019
Národní centrum Průmyslu 4.0
17.4.2018
CzechInno, z.s.p.o.
12.2.2018
Jsme tvůrci unikátního systému soustavy projektů na podporu inovačního podnikání  za jejichž realizaci jsme byli oceněni v rámci 2016 Eastern European Elite Business Award.
Vědeckotechnický park Univerzity Palackého
8.11.2017
Jsme centrem pro inovace a transfer technologií Univerzity Palackého. Spojujeme firmy s Univerzitou Palackého. Zpřístupňujeme nové technologie. Tvoříme nejlepší místo pro podnikání v Olomouci.
X