Platform Industrie 4.0. Österreich

Platform Industrie 4.0. Österreich

Platform Industrie 4.0. Österreich uľahčuje realizáciu digitálnej transformácie v Rakúsku a zjednocuje komunitu Industry 4.0. Cieľom platformy je zabezpečiť a vytvoriť vysoko inovatívne priemyselnú výrobu a zvýšiť kvalitu zamestnanosti, a tým posilniť budúcu konkurencieschopnosť Rakúska.
X