Technologické centrum AV ČR

Technologické centrum AV ČR

Technologické centrum Akademie věd České republiky (TC)vzniklo v roce 1994 jako neziskové zájmové sdružení právnických osob.TC je významným národním pracovištěm pro výzkumnou a inovační infrastrukturu a provádí orientovaný výzkum v oblasti vědy, technologií a inovací. Je zdrojem aktuálních informací o evropském výzkumu, vývoji a inovacích. 
X