Technologické inovačné centrum Zlín

Technologické inovačné centrum Zlín

Technologické inovačné centrum s.r.o. je spoločným podnikom Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne a Zlínskeho kraja. Jeho poslaním je okrem iného vytvárať podmienky pre vznik a rozvoj inovatívnych firiem.
X