Virtual Lab

Virtual Lab

Virtual Lab sa zaoberá nácvikom prezentačných zručností vo virtuálnej realite. Celý projekt Virtual Lab vychádza z konceptu Holistic Management, pomocou ktorého je možné garantovane zlepšiť výkon firiem, tímov i jednotlivcov.
X