VŠB TUO

VŠB TUO

Vysoká škola banícka - Technická univerzita Ostrava, univerzita, ktorá už viac ako 165 rokov mení súčasnosť a budúcnosť technických a ekonomických odborov. Odovzdáva vedomosti, rozvíja zručnosti a vytvára priestor vedúce k profesijnému rastu jednotlivcov a rozvoju spoločnosti v oblasti technicko-ekonomického zamerania.
X