ZČU v Plzni

ZČU v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) je jedinou verejnou vysokou školou sídliacej v Plzenskom kraji. Univerzita má v súčasnosti 12-tisíc študentov, deväť fakúlt s takmer 60 katedrami a dva vysokoškolské ústavy. Uchádzači o štúdium na ZČU si môžu vyberať zo širokej ponuky bakalárskych, magisterských a doktorandských študijných programov, pričom samozrejmosťou je možnosť výberu formy štúdia v podobe prezenčnej, kombinované alebo dištančné.
X