O platforme

Prečo sme sa rozhodli Platformu CEEInno založiť?

Ďalšie a ďalšie vlny digitalizácie priemyslu i spoločnosti prichádzajú v rýchlom slede za sebou a situácia na trhu sa stáva neprehľadnou. Nie je jasné, kto je kto (tradičný podnik či platforma?), kto poskytuje aké služby (iba digitálne, analógové či ich kombináciu?), v akej oblasti a na koho sú zamerané (komu tým prospejeme?) a čo je ich cieľom (majú väčšiu šancu pomôcť alebo uškodiť?). Je potrebné diskutovať o príležitostiach i rizikách nových technológií i o ich sociálnych a ekonomických dopadoch, právnych, bezpečnostných i ďalších konotáciách. Práve preto spúšťame CEEInno a pozývame na spoluprácu všetkých záujemcov o prepájanie informácií v týchto oblastiach, ktoré sa doposiaľ nekoordinovane pohybujú na trhu.

Čo je Platforma CEEInno?

Ide o neformálne záujmové zoskupenie zainteresovaných subjektov z radu firiem, štátnych orgánov, akademických inštitúcií a vedeckovýskumných organizácií so spoločným záujmom o spoluprácu v oblasti pokročilej digitalizácie priemyslu, digitálnych inovácií a riešení ich sociálnych a ekonomických dôsledkov.

X