Partnerstvo

Čo je cieľom partnerstva Platformy CEEInno?

  • Umožniť dlhodobú udržateľnosť fungovania Platformy
  • Získať privilegované postavenie v komunikačných a PR aktivitách Platformy
  • Získať zviditeľnenie svojej značky na akciách Platformy CEEInno
  • Získať prístup ku konsolidovanej kontaktnej databáze členov Platformy

Kto môže byť partnerom Platformy CEEInno?

Každý slovenský či zahraničný subjekt, ktorý je členom Platformy CEEInno a súčasne prispeje na činnosť Platformy CEEInno finančnou čiastkou vo výške najmenej 1.900 Eur ročne.

Aké sú úrovne partnerstva Platformy CEEInno?

Partner môže podľa výšky svojho príspevku získať titul:

  • Partner Platformy CEEInno
  • Strieborný Partner Platformy CEEInno
  • Zlatý Partner Platformy CEEInno.

Pre viac informácií o možnostiach a ponukách partnerstva nás neváhajte kontaktovať (+ interaktívny odkaz).

X