Podmienky členstva

Čo je cieľom a pridanou hodnotou členstva v Platforme CEEInno?

 • Prepojiť všetkých zainteresovaných aktérov:
  • fyzicky v rámci spoločne organizovaných akcií
  • online v rámci spoločného systému na výmenu informácií, skúseností i ponúk spolupráce
 • Umožniť efektívne šírenie kontaktov, skúseností a znalostí v regionálnom, národnom i nadnárodnom kontexte
 • Sprostredkovávať možnosti spolupráce na spoločných projektoch a ďalších aktivitách

Kto môže byť členom Platformy CEEInno?

Každý slovenský či zahraniční subjekt, ktorý je:

 • firmou,
 • štátnou, európskou, akademickou či vedeckovýskumnou inštitúciou
 • orgánom regionálnej alebo miestnej samosprávy
 • neziskovou organizáciou,

ktorá je aktívne činná a súčasne má záujem o spoluprácu v oblasti pokročilej digitalizácie priemyslu.

 

Aké sú podmienky členstva v Platforme CEEInno?

Základnou podmienkou je aktívna činnosť v oblasti digitalizácie priemyslu vo forme:

 1. Výroby či aktívneho využívania technológií spojených s filozofiou Priemyslu 4.0
 2. Využívanie platformových modelov pre manažment, obchod, spôsob výroby alebo distribúcie
 3. Aktívna spolupráca s firemným sektorom v oblasti dvoch vvššie špecifikovaných oblastí

 Ako sa stať členom Platformy CEEInno?

 • Vyplňte online dotazník pre záujemcov o členstvo (+ interaktívny odkaz)
 • Počkajte na posúdenie Vašej žiadosti o členstvo Riadiacim výborom Platformy (+ interaktívny odkaz)
 • Prijmite a podpíšte Zmluvu o pristúpení k platforme CEEInno (automaticky odoslaná všetkým záujemcom o členstvo).
X