Ponuka pre vystavovateľov

Sme unikátna platforma na prezentáciu inovácií, ktorá umožňuje priamy kontakt spoločností, inštitúcií  s cieľom predstavovať sa a intenzívne nadväzovať nové obchodné kontakty s partnermi v tom istom čase a na tom istom mieste.

Hľadáte nové príležitosti na svoj rozvoj a máte vlastné inteligentné riešenie potrieb pre ostatných podnikateľov?

Máte záujem získať nových klientov a obchodných partnerov, ktorí sú lídrami a vizionármi vo svojich odboroch?

Práve preto sme tento Festival inteligentných riešení pripravili so zaujímavou formou prezentácie Vašej spoločnosti!

BENEFITY SMART BUSINESS FESTIVALU:

 • Poskytnúť bližšie informácie o inteligentných riešeniach v oblastiach, na ktoré sa Festival zameriava
 • Upozorniť na služby, ktoré môžu podnikatelia bezplatne či s nízkymi nákladmi využiť na racionalizáciu svojho podnikania
 • Umožniť priamy kontakt medzi všetkými aktérmi podpory podnikania, výmenu informácií a best practices v oblasti inovatívneho prístupu k podnikaniu
 • Informácie o praktických dôsledkoch tzv. Priemyslu 4.0 v bežnom podnikateľskom živote a možnostiach využitia ich prvkov v každej firme, nech už je odbor jej podnikania akýkoľvek
 • Ponúknuť porovnanie s krajinami v rámci EÚ s podobnou situáciou, aká je v SR

ČO ZÍSKATE V RÁMCI VYSTAVOVATEĽSKÉHO BALÍČKA?

 • Prezentačné, kontaktné a informačné miesto pre Vašu spoločnosť
 • Okamžité obchodné príležitosti
 • Zapojíme Vás do série organizovaných B2B stretnutí, kde budete mať možnosť získať ako nové odbytište smart riešení na podnikanie, tak aj nových obchodných partnerov, ktorí sú lídrami a vizionármi vo svojom odbore
 • Voľné vstupy na Festival pre Vašich obchodných partnerov
 • Získate individuálnu možnosť prezentácieVašej spoločnosti a vlastných smart riešení
 • Účasť zástupcov spoločnosti na spoločenskom večere Festivalu s účasťou VIP hosťov
 • Možnosť spolupráce v oblasti Vášho PR, ktorú Vám radi zaistíme

Kladieme dôraz na to, aby sme účastníkom i vystavovateľom a prednášajúcim v rámci Smart Business Festivalu ponúkli najvyššiu možnú pridanú hodnotu vrátane vyváženého obsahu informácií i možnosti nadviazania efektívnej spolupráce.

Všetci vystavovatelia preto  budú schvaľovaní na základe posúdenia programovým výborom zloženým z hlavných odborných partnerov Festivalu, podľa vzťahu ich obsahu k smart vízii podnikania .

CENA 1000 eur bez DPH

 

Chcete sa zapojiť do projektu ako odborný partner?

Ponuka na partnerský balíček podujatia Smart business festival

 • Prezentácia inovatívneho produktu alebo služby v rámci programu konferencie v paneli Smart business festival max. 20 min. (organizátor si vyhradzuje právo na určenie dátumu a času vystúpenia)
 • Prenájom plochy na prezentačný stánok 3×3 m2, 9 m2
 • Ostatné technicko-organizačné zabezpečenie

Štandardná cena partnerského balíčka je 7 000 eur bez DPH.

Zvýhodnená cena partnerského balíčka pre agentúry v zriaďovateľskej pôsobnosti spoluorganizátora podujatia Ministerstva hospodárstva SR je 2 000 eur bez DPH.

Spojte sa s nami a pripravíme Vám individuálnu ponuku.

V prípade akýchkoľvek otázok sme Vám kedykoľvek k dispozícii !

 1. (required)
 2. (required)
 3. (required)
 4. (required)
 5. (required)
 6. (required)
 7. (required)
 8. (required)
 9. (valid email required)
 10. (required)
 

Odoslaním tohoto formulára sa záväzne prihlasujete k účasti prezentácie v rámci Smart Business Festival a súhlasíte so zhromažďovaním, uchovaním a spracovaním osobných údajov obsiahnutých v tomto formulári správcom CzechInno, z.s.p.o. so sídlom Dukelských hrdinů 29, 170 00. Praha 7, Česká republika, IČ: 725 39 275 na účel stanovený nižšie. Tento súhlas udeľujem na všetky údaje obsiahnuté v tomto formulári, a to počas celej doby  5 (päť) rokov odo dňa udelenia súhlasu. Zároveň som si vedomý/á svojich práv podľa §12 a 21 zákona č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov. So všetkými vyplnenými časťami tohoto formulára som bol/a oboznámený/á, všetky údaje sú presné a pravdivé a sú poskytované dobrovoľne.

X