Registrácia

Vstup na akciu je bezplatný

Ďakujeme za Váš záujem o registráciu na Smart Business Festival SK 2019.

Registrácia bola uzavretá, no keď Váš záujem o účasť trvá, príďte 24. septembra od 8:30 do Hotelu Bôrik v Bratislave a registráciu spravíme v mieste samom.

Tešíme sa na Vás!

 

  1. (required)
  2. (required)
  3. (required)
  4. (required)
  5. (required)
  6. (valid email required)
  7. (required)
 

Odoslaním tohoto formulára súhlasíte so zhromažďovaním, uchovaním a spracovaním osobných údajov obsiahnutých v tomto formulári správcom CzechInno, z.s.p.o. so sídlom Dukelských hrdinů 29, 170 00. Praha 7, Česká republika, IČ: 725 39 275 na účel stanovený nižšie. Tento súhlas udeľujem pre všetky údaje obsiahnuté v tomto formulári, a to po celú dobu 5 (päť) rokov odo dňa udelenia súhlasu. Zároveň som si vedomý/á svojich práv podľa  §12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov. So všetkými vyplnenými časťami tohoto formulára som bol/a zoznámený/á, všetky údaje sú presné a pravdivé a sú poskytované dobrovoľne.

Účel spracovania osobných údajov

V súlade s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochrane osobných údajov sú všetky údaje uvedené v tomto formulári zhromažďované a spracovávané výhradne pre účely zasielania obchodných informácií subjektu údajov prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačnej spoločnosti, a to do doby, keď subjekt údajov priamo a účinne zašle správcovi informáciu o tom, že si nepraje, aby mu boli obchodné informácie správcom naďalej zasielané), maximálne však na dobu 5 (piatich) rokov. Sumarizované údaje z tohoto formulára môžu byť použité správcom na štatistické účely, a to pre vnútornú potrebu správcu.

X