2. ročník Smart Business festivalu SK sa konal 24. 9. v hoteli Bôrik v Bratislavě

Pod záštitou Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatiku, Ministerstva hospodárstva SR a v spolupráci s ďalšími partnermi, sa konal v Bratislave 24. 9. 2019,  II. ročník podujatia Smart Business Festival SK.

V Hoteli Bôrik sa zišli odborníci a priaznivci, ktorých zaujíma digitálna budúcnosť Slovenska či rozvoj inovačného podnikania v duchu “smart” technológií a služieb.

Stretnutie zahájila Tereza Šamanová, spolukoordinátorka platformy CEEInno. Poďakovala sa všetkým partnerom Smart Business Festivalu ako aj prednášajúcim, bez ktorých prispenia by sa stretnutie nemohlo uskutočniť.

Martin Svoboda, riaditeľ Odboru inovácií a aplikovaného výskumu Ministerstva hospodárstva SR, vo svojej uvítacej reči uviedol, že digitalizácia priemyslu a rýchlosť transformácie firiem patrí medzi významné faktory ekonomického rastu. Slovensko by malo do budúcna automatizovať až 40% pracovných miest.

„Často sa teraz používa slovo SMART. Čo to vlastne znamená? Pre mňa určite šťastie bežných ľudí, ktorí sa majú lepšie, vďaka využitiu digitálnych technológií, “uzavrel svoje vystúpenie.

Martin Svoboda

Radoslav Repa

Radoslav Repa, generálny riaditeľ Sekcie digitálnej agendy Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu, najprv zhrnul uplynulý rok,  počas ktorého  vzniklo mnoho nových programov pre digitálny rozvoj Slovenka.

Poukázal na fakt, že veľkým problémom slovenského trhu práce je nedostatok IT špecialistov – aktuálne potrebujeme  približne 13 000 osôb a toto číslo neustále rastie. Predstavil program “Stratégia digitálnej transformácie Slovenska 2030“, ktorá je rámcovou nadrezortnou vládnou stratégiou. Definuje politiku a konkrétne priority Slovenska v kontexte už prebiehajúcej digitálnej transformácie priemyslu a spoločnosti, pod vplyvom inovatívnych technológií a globálnych megatrendov digitálnej doby.

Celý dokument si môžete prečítať tu:

https://www.vicepremier.gov.sk/wp-content/uploads/2019/06/Strategia-digitalnej-transformacie-Slovenska-2030.pdf

“Naša vízia je, aby sa Slovensko stalo modernou krajinou s rozvinutým priemyslom 4.0.”, dokončil Radoslav Repa svoju prednášku.

Erika Lindauerová, generálna riaditeľka HP Inc. Slovakia, predstavila HP ako spoločnosť, ktorá neustále prináša nové technológie, aby zlepšila život svojim užívateľom. “Dbáme na bezpečnosť, je to veľmi citlivá téma. Každé zariadenie, ktoré je pripojené na internet, aj obyčajná tlačiareň môže byť hrozbou pre svojich koncových užívateľov. A my sme tu preto, aby sme ich uchránili od nebezpečenstva napadnutia. ”

Erika Lindauerová

Artur Bobovnický

Artur Bobovnický, riaditeľ Sekcie inovácií a medzinárodnej spolupráce Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) konštatoval, že presadiť sa v medzinárodnom prostredí je možné, ak však máte konkurenčnú výhodu. “Konkurenčná výhoda, pred 17 rokmi, bol dostatok erudovaných a lacných ľudí. Tá sa za posledné roky stratila vo všetkých bodoch. Teraz sú to pre nás inovácie. Pri ich podpore a rozvíjaní Priemyslu 4.0 sa snažíme, aby to vždy bola iniciatíva zdola nahor.”

Juraj Paľa, riaditeľ Útvaru Európskej únie Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) uviedol, že SOPK podporuje medzinárodnú spoluprácu malých a stredných firiem, informuje svojich členov o nových výzvach na projekty, ktoré sú financované zahraničnými partnermi, firmy pozýva na veľtrhy a tam, kde je to možné, efektívne podporuje transfer technológií. Okrem iného tiež organizuje workshopy na tému rozvoja digitalizácie.

“Zvyšuje sa potreba ovládania nových digitálnych zručností a na to je potrebné prispôsobiť oblasť vzdelávania,” uzavrel Juraj Paľa svoje úvodné vystúpenie.

 

Juraj Paľa

Martin Svoboda

Blok Investície do budúcnosti otvoril Martin Svoboda, riaditeľ Odboru inovácií a aplikovaného výskumu Ministerstva hospodárstva SR. Predstavil aktuality v oblasti podpory rozvoja slovenských digitálnych inovácií.

“Máme nové skoro všetko, nahromadilo sa veľké množstvo aktivít. Snažíme sa ich koordinovať tak, aby sme vedeli, čo spoločnosti potrebujú, aby sme im mohli vyjsť v ústrety. Sektor zamestnanosti je ohrozený automatizáciou, budeme musieť investovať do kvalitného IT vzdelávania. Sme nad priemerom v digitálnej zručnosti, ale chýbajú nám IT špecialisti, v IT oboroch nie sú ženy, preto sa snažíme túto skutočnosť napraviť. Žiaci by sa mali dôslednejšie naučiť základné kancelárske zručnosti v digitálnej gramotnosti, ovládanie Office programov.”

Tomáš Varadínek, z oddelenia konzultačných činností Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, predstavil program inovácií v slovenských firmách – Inovujte Slovensko (www.inovujme.sk). Inovácie prebiehajú všade okolo nás. Firmy, ktoré neinovujú, čoskoro nedobrovoľne ukončia svoju činnosť, čo sa stáva aj veľkým gigantom, napr. Nokii. V tzv. Inovačnom indexe je Slovensko na konci európskych rebríčkov. „Snažíme sa slovenským podnikateľom túto skutočnosť ukazovať a pomáhať ju riešiť. Organizujeme inovačné workshopy a inovačný mentoring, ktorého základným cieľom je uvedomiť si dôležitosť inovácií. Cieľovou skupinou sú malé a stredné firmy v regiónoch, ktoré sa môžu zapísať do projektu a získať tak pomoc kvalifikovaného lektora“.

Tomáš Varadínek

Juraj Paľa

Juraj Paľa, riaditeľ Útvaru Európskej únie SOPK, zoznámil poslucháčov s aktivitami siete Enterprise Europe Network Slovensko a jej službami pre firmy. Špecialisti z EEN Slovensko kombinujú znalosti z medzinárodného podnikania so znalosťou miestneho trhu, aby umiestnili inováciu alebo produkt spolupracujúcich firiem na nové trhy. „ Zdieľanie ponúk a dopytov v systéme EEN je efektívny spôsob na vyhľadanie nových obchodných partnerov alebo dodávateľov“.

Na webových stránkach www.een.sk nájdete napr. Databázu s ponukami na spoluprácu, informácie o prístupe k fondom EÚ, informácie o legislatíve EÚ a ďalšie dôležité podnety.

Maria Roca z FundigBoxu spomenula dôležitú skutočnosť: až 110 miliónov € môže priniesť digitalizácia celej Európe v najbližších 5 rokoch – ale ako to dosiahnuť? FundingBox hľadá nástroje, ako tomu efektívne pomôcť, jedným z nich je Iniciatíva I4MS.

Keď nepoznáte nové technológie, napr. aditívnu výrobu, nemôžete ich ani využívať. Preto Európska komisia vytvorila program, ktorý podporuje vzdelávanie v malých a stredných firmách. „Vytvorili sme online komunitu, ktorá poskytuje ďalšiu podporu ako získavať vedomosti a finančné zdroje“, uviedla Maria Roca.

Viac informácií nájdete na https://i4ms.fundingbox.com

Maria Roca

Erika Lindauerová

V bloku Investície do bezpečnej budúcnosti Erika Lindauerová, generálna riaditeľka HP Inc. Slovakia, dôrazne upozorňovala, že pre každú spoločnosť by mala byť megatrendom jej bezpečnosť. “Každé zariadenie, ktoré je pripojené na internet môže byť napadnuté. Ak malware zablokuje zariadenie, nastanú pre podnik veľké finančné straty. Prudko rastie počet malware, ktoré menia operačné programy. Každé 4,2 sekundy sa objaví nový typ malware, 57% z nich nie je zaznamenaných špeciálnym antivírusovým programom. Rastie mobilita a konektivita, ale ľudia sa nechránia, nevyužívajú antivírusy. Na slovenskom trhu chýbajú IT odborníci, máme príliš veľkú sebadôveru, vývoj vírusov je veľmi rýchly. Je nutné dbať na veľkú bezpečnosť, každý operačný systém má svoje diery. Dobrá správa je, že existujú technológie, ktoré vaše zariadenie ochránia. HP robí všetko preto, aby boli bezpečné, preto dbá aj na bezpečnosť tlačiarní. ”

Sure Sense je antivírusový program novej generácie, ktorý využíva AI, neustále monitoruje, či sa neobjaví neštandardné správanie programov.

Na záver Erika Lindauerová slávnostne predstavila novinku HP – notebook Elite Dragonfly z recyklovaného magnézia a recyklovaného plastu.

Tomáš Karásek z IT4Innovations, národného superpočítačového centra Vysokej školy banskej – Technickej univerzity Ostrava predstavil Projekt CloudiFacturing ako účinnú pomoc na uľahčenie prístupu k superpočítačových kapacitám a uviedol príklady dobrej praxe v oblasti kaskádového financovania pre MSP.

CloudiFacturing je poskytovateľom výpočtových prostriedkov pre veľké dáta a optimalizáciu výroby.

“Cezhraničná spolupráca zatiaľ nefunguje úplne dobre, dôvera sa buduje veľmi dlho. Zároveň je málo firiem, ktoré skutočne vyrábajú a mohli by využiť tieto prostriedky. Firmy nevedia o technológiách, ktoré by mohli zužitkovať. Vytvárame a uverejňujeme “succses stories” – nech sa ďalšie firmy dozvedia, čo by im tiež mohlo pomôcť.”

Tomáš Karásek

Ebert Van Vonderen

Ebert Van Vonderen zo Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach hovoril o projekte RIMA – Robotics for Infrastructure Inspection and Maintenance ako o ďalšom príklade možnosti kaskádového financovania, vhodného aj pre slovenské firmy.

Roboty majú obrovský potenciál využitia, mali by nahrádzať ťažkú ​​prácu ľudí. Technická univerzita v Košiciach sa preto snaží zúročiť spoluprácu európskych Digitálnych inovačných hubov na implementáciu kaskádového financovania pre malé a stredné podniky.

„Lokálne huby sa spájajú do silnejších tímov, snažíme sa o aplikáciu robotiky do priemyslu. V súčasnosti máme dve výzvy určené pre nováčikov a malé podniky. Premýšľate nad využitím robotov vo vašom podniku a hľadáte financovanie? Obráťte sa na nás,” vyzval na koniec Ebert Van Vonderen.

Viac informácií nájdete na www.roboticshub.sk.

Tereza Šamanová zo združenia CzechInno zoznámila poslucháčov s aktivitami Stredoeurópskej platformy pre digitálne inovácie CEEInno, sieti českých digitálnych inovačných hubov a s budúcnosťou českého digitálneho podnikania. Predstavila platformu CEEInno, ktorá aktuálne združuje viac ako 30 členských organizácií a firiem zo 7 krajín. „Sme radi, že môžeme spolupracovať aj so Slovenskou republikou“, uviedla na začiatok. „Na úspešný rozvoj digitalizácie je nutná rýchla, efektívna spolupráca a zdieľanie príkladov dobrej praxe. Na tej sa podieľa aj sieť Digitálnych informačných hubov – Centier pre digitálne inovácie v ČR. V súčasnosti ich existuje 9 a fungujú ako prvé regionálne a prístupové miesto k posilneniu inovačného ekosystému“.

Tiež vyzvala účastníkov na zapojenie sa do projektu DigitaliseSME, ktorý je podporený Európskou úniou a pomáha cezhraničnej výmene digitálnych odborníkov na jednotlivé aspekty digitalizácie MSP (“digitálnych enablerov“). Náklady na ich pobyt sú hradené z fondu projektu.

Viac informácií nájdete na webe www.digitaliseSME.eu.

Tereza Šamanová

Prof. Peter Staněk

Prof. Peter Staněk, zo Slovenskej akadémie vied, predniesol  v príznačnom kostýme zo Star Treku veľmi inšpiratívnu otváraciu reč v odpoludňajšej časti konferenčného programu na tému Digitálne výzvy pre Slovensko. Zamyslel sa nad využívaním umelej inteligencie, ktorá je postavená na tom, čo už systém vie a pozná, ale nemôže na začiatku poznať toľko, čo človek.

Vymenoval niektoré možnosti jej využitia, napr. pri liečebnej diagnostike, ktorá umožní jej personalizáciu.

Položil naliehavé otázky: “Môžeme predvídať vývoj na 5-10 rokov dopredu? Áno, môžeme, vďaka technológiám je to možné. Je potrebné zbierať dáta, vyhodnocovať ich a používať modelovanie. Ľudia sa začínajú obávať dôsledkov masívnej digitalizácie. Nemal by byť digitálny svet kľúčom k obnoveniu dôvery medzi ľuďmi? Aký je spoločný hlavný cieľ spoločnosti? Nemalo by to byť práve obnovenie dôvery? Bude budúca spoločnosť spoločnosťou dôvery, vzťahu k prírode a ľudskosti? ”

Pánovi profesorovi vyjde na konci roku nová kniha o pohľade vedca a pohľade laika na fungovanie spoločnosti budúcnosti.

Jiří Holoubek, prezident Elektrotechnickej asociácie Českej republiky, predstavil Platformu ELA pre priemyselné aplikácie umožňujúca využívanie blockchainových technológií v priemysle.

Blockchain je nezničiteľná a nesfalšovateľná databáza tzv. hashov (kódov – digitálnych odtlačkov). Sú to nezničiteľné a neopakovateľné dáta súborov. Možno podľa nich napr. verifikovať zmluvy, registrovať firemné zmluvy, registrovať autorské diela a pod. Pre verejnosť slúži aplikácia Blockchain Notarius.

Viac na www.elachain.cz

 

 

 

Jiří Holoubek

Igor Paulíček

Igor Paulíček, z Útvaru medzinárodnej spolupráce Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, hovoril o Smart Factory Hube – projekte na podporu medzinárodného transferu SF inovácií.

Zúčastňuje sa ho 10 krajín dunajského regiónu. Bola vytvorená e-learningová platforma, ktorá obsahuje materiály ku konceptu Industry 4.0 a SF inovácií.

Platforma je dostupná na adrese: https://elp.iao.fraunhofer.de/moodle/

Marek Môcik, prezident BLOCKHAIN Slovakia, predstavil svoju spoločnosť a jej príspevok k dôvere v digitálnom svete. Na lepšie pochopenie a využitie tejto technológie pripravili preklad jedného z kľúčových dokumentov blockchainových technológií – Bitcoin Whitepaper

Informácie môžete získať sociálnych sieťach a webových stránkach www.blockchainslovakia.sk.

Marek Môcik

V poslednom bloku Digitálne informačné huby (DIH) predstavili jednotliví rečníci činnosť DIH a zahraničné príklady dobrej praxe.
  • Maria Roca, FundingBox: “Digitálne inovačné huby chcú posilniť spoluprácu medzi sebou. Cieľom je, aby expandovali naprieč Európou. Naučiť ich spolupracovať medzi sebou a ďalej ich rozširovať. ” Zapojiť sa môžete na www.dihnet.eu
  • Tomáš Karásek z IT4Innovations národného superpočítačového centra Vysokej školy banskej – Technickej univerzity Ostrava: “V IT4Innovations máme dva super počítače a hlavne ľudí, ktorí sú kompetentní a schopní ich zdieľať s priemyslom.”
  • Tereza Šamanová predstavila Hub pre digitálne inovácie (H4DI), ktorého činnosť spočíva v šírení digitálnej zrelosti medzi malými a strednými firmami, edukácii a podpore (napr. Projekt DigitaliseSME). Viac na www.H4DI.cz

Janette Štefánková odovzdáva cenu, ktorú venovala spoločnosť HP Inc.

 

Na konci programu prebehlo losovanie o ceny, ktoré venovala spoločnosť HP Inc Slovakia.

Celým dňom sprevádzala Janette Štefánková, z Rozhlasu a televízie Slovenska.

Čo je Platforma CEEInno?

Ide o neformálne záujmové zoskupenie zainteresovaných subjektov z radov firiem, orgánov verejnej moci, akademických inštitúcií a vedeckovýskumných organizácií so spoločným záujmom o spoluprácu v oblasti pokročilej digitalizácie priemyslu, digitálnych inovácií a riešení ich sociálnych a ekonomických dôsledkov.

Ďakujeme týmto partnerom: