V BRATISLAVE SA BUDE KONAŤ II. ROČNÍK SMART BUSINESS FESTIVALU, HLAVNOU TÉMOU BUDE DIGITÁLNA BUDÚCNOSŤ SLOVENSKÉHO PODNIKANIA

Bratislava 2. 9. 2019: Koniec septembra bude v Bratislave opäť patriť diskusiám o inteligentom a digitálnom podnikaní, ktoré sa uskutočnia v rámci II. ročníka Smart Business Festivalu SK 2019. Stredoeurópska platforma pre digitálne inovácie CEEInno chce priblížiť slovenskej podnikateľskej verejnosti ako i výskumným inštitúciám novinky, ktoré sa na Slovensku, či v ďalších stredoeurópskych krajinách realizovali za posledné obdobie v troch hlavných oblastiach: Investovanie do digitálnej budúcnosti; Bezpečnosť a dôvera v digitálnom prostredí; Služby a aktivity digitálnych inovačných hubov, ktoré postupne vznikajú nielen na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách. Akcia, ktorá sa koná 24. septembra 2019 v bratislavskom Hoteli Bôrik, zahŕňa okrem prednáškovej časti tiež expozičnú sekciu a organizovanú sériu B2B stretnutí.

„Platforma CEEInno sa za posledný rok vo svojej činnosti významne posunula: získali sme rad nových členov zo Slovenska, ČR, Rakúska, Maďarska, Poľska či Nemecka a tiež sme pomohli lepšie prepojiť české digitálne inovačné huby či spoluprácu a komunikáciu ich služieb smerom k malým a stredným firmám, ktorým by mali pomáhať,“ povedala o aktuálnych aktivitách Platformy CEEInno jej koordinátorka a zakladateľka Tereza Šamanová. „Naším cieľom je sa o tieto novinky podeliť so slovenskými kolegami a súčasne sa inšpirovať aktuálnymi aktivitami zo slovenských prostredia,“ dodáva Šamanová.

Program Smart Business Festivalu SK 2019 sa zameriava na tri hlavné oblasti: Investície do digitálnej budúcnosti, v ktorej zrekapitulujeme podporu zo strany štátu a Európskej komisie po roku 2020, so zameraním na rozvoj digitalizácie a smart biznisu. Uvedieme príklady úspešného kaskádového financovania, príklady dobrej praxe z biznisu a skúsenosti zahraničných a tuzemských investorov, ako aj inšpirácie na podporu firiem pri prechode na vyšší stupeň digitalizácie.

V bloku Bezpečnosť upresníme pohľad na kybernetickú bezpečnosť digitálnych riešení, spoľahlivosť digitálnych zariadení, nebezpečenstvo virtuálneho sveta či energetickú bezpečnosť a udržateľnosť digitálneho rozvoja. Blok Dôvera 4.0 potom predstaví blockchain ako technológiu posilňujúcu dôveru v medzinárodných obchodných transakciách, právnu istotu v digitálnom svete, sociálne aspekty digitálneho veku a zmeny v spôsobe komunikácie s využitím digitálnych prostriedkov.

Program uzatvorí prehliadka aktivít českých, poľských a maďarských digitálnych inovačných hubov – centier pre digitálne inovácie, ktorých cieľom je ponúkať, najmä malým a stredným firmám, zdieľanie technológií, infraštruktúry a služieb potrebných na ich digitálnu transformáciu.

V konferenčnej časti si budete môcť vypočuť tridsať odborníkov zo šiestich krajín, svojou prednáškou na tému Digitálne výzvy pre Slovensko záujemcov poteší aj poradca predsedu vlády pre digitalizáciu profesor Peter Staněk.

V expozičnej časti Festivalu uvidia účastníci ukážky prezentovaných riešení, získajú poradenstvo či si budú môcť napríklad otestovať digitálnu zrelosť svojej firmy. Predvedieme prvý český priemyselný blockchain alebo rozhovor pomocou chatbotu.

V neposlednom rade majú účastníci možnosť registrácie do organizovanej série B2B stretnutí, ktorá im umožní efektívne a v krátkom časovom úseku stretnutie s inými účastníkmi v rámci rýchlych „business speed dating“.

Vstup na Festival je po predchádzajúcej online registrácii bezplatný, vzhľadom na obmedzenú kapacitu priestorov odporúčame však včasnú registráciu.

Program akcie a registrácia sú k dispozícii na www.smartbusinessfestival.sk.

 

Stredoeurópska platforma pre digitálne inovácie CEEInno je zoskupením aktérov aktívnych v stredoeurópskych krajinách v oblasti vývoja, aplikácie a podpory digitálnych inovácií a prevádzky Center pre digitálne inovácie – Digitálnych Inovačných hubov. Cieľom platformy je sprostredkovanie vzájomnej komunikačné výmeny, koordinácia aktivít a účasť na spoločných projektoch. Zakladateľom Platformy CEEInno je združenie CzechInno – neziskové a apolitické záujmové združenie právnických osôb založené na podporu inovačného podnikania a tvorca unikátneho systému prezentácia inovácií v SR.

Informácie o činnosti Platformy CEEInno sú dostupné na webovej stránke www.ceeinno.eu.

Kontakt pre médiá:

David Kratochvíl, MBA – predseda združenia CzechInno

kratochvil@czechinno.cz, +420 774 220 272

Akce Smart Business Festival SK 2019 sa realizuje pod záštitou miestopředsedy vlády Slovenské republiky na investíciu a informatizáciu Richarda Rašiho a ministerstvo hospodárstva Slovenské republiky Petera Žigy. Hlavnými odbornými partnermi sú HP Inc. Slovensko, Slovenská inovačná a energetická agentúra, Slovenská obchodná a priemyselná komora, Enterprise Europe Network Slovensko, Projekt DigitaliseSME, Elektrotechnická asociácia Českej republiky, Asociácia inovačního podnikání České republiky a Společnost vědeckotechnických parků České republiky. Mediálním účinkom je magazín Inovační podnikání a transfer technologií.

 

 

X