SMART BUSINESS FESTIVAL 2016 SE VĚNOVAL I TÉMATU PRŮMYSL 4.0

Praha, 27. 10. 2016: V Praze proběhl dvoudenní Smart Business Festival 2016 – Festival chytrého podnikání, jehož cílem bylo podpořit české firmy v jejich rozvoji a dát jim impulsy k využití inovativních novinek. Ve dvou dnech se účastníkům představilo v dynamickém přednáškovém programu celkem téměř 70 řečníků z 5 zemí a měli možnost navštívit expozice více než 40 vystavovatelů. Zatímco den první byl věnován obecným řešením pro smart podnikání, den druhý se zaměřil speciálně na téma Průmyslu 4.0 a exkluzivně se v něm představili zástupci pěti zemí, kteří hledali „pět rozdílů“ v pojetí tohoto fenoménu v Česku, na Slovensku, v Rakousku, Německu a USA.

„Letos je Smart Business Festival poprvé mezinárodní a dvoudenní,“ říká k obsahu akce předseda sdružení CzechInno David Kratochvíl. „Představili jsme na něm postupně exkluzivní přehlídku řečníků z pěti zemí, kteří přináší přítomným firmám své tipy na smart služby a postupy, kterých mohou okamžitě využít pro upgrade svého podnikání. A co víc – přítomné české firmy se konečně dozvěděly, co je to onen nepolapitelný Průmysl 4.0 a jaké jsou jeho výhody, jichž lze okamžitě k rozvoji firmy využít.“

Festival v jeho prvním dni slavnostně zahájil ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek, následovala krátká talkshow předsedy Asociace malých a středních podniků a živnostníků Karla Havlíčka s nejvyššími představiteli institucí na podporu podnikání – ministrem průmyslu a obchodu, náměstkem ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Václavem Píclem, generálním ředitelem agentury CzechInvest Karlem Kučerou a předsedou Technologické agentury ČR Petrem Očkem na téma „příspěvek Vaší instituce k rozvoji chytrého podnikání v ČR“.

Následovaly dynamické vstupy k jednotlivým programovým blokům jako jsou Úspory zdrojů, Digitální řešení, Smart marketing, Chytré poradenství a Alternativní logistika. V nich se účastníci dozvěděli např. od firmy ELKO EP, jak implementovat inteligentní osvětlení ve firemních kancelářských i výrobních provozech, od firmy Keboola jak s úspěchem udělat datového analytika z každého zaměstnance firmy, od firmy Aqua Ads jak propagovat firmu ekologicky, viditelně a s minimálními náklady prostřednictvím chodníkové reklamy, od IBM Česká a Slovenská republika jak co nejefektivněji pracovat s cloudovými systémy nebo od největších hráčů ve sdílené dopravě jako BlaBlaCar, Uber a CAR4WAY, jak využívat i při firemních služebních cestách carsharing nebo spolujízdu.

Dopoledne dne druhého bylo zasvěceno tématu Průmyslu 4.0 jako „Yettiho, o němž všichni mluví, stále jej však nikdo neviděl“. Smart Business Festival však tento fenomén názorně ukázal a představil ze všech úhlů důležitých pro firmy: v úvodu byl představen unikátní vhled do mezinárodního srovnání přístupů k digitalizaci průmyslu a přístupů jednotlivých zastoupených států – tedy ČR, Slovenska, Německa, Rakouska a USA – k vládní strategii a řešení situace ve firmách v jednotlivých státech. V programových blocích Technologie budoucnosti, Investice do budoucnosti, Lidé pro novou éru a Obchodní modely, právo a společnost nové éry jsme se následně dozvěděli, jak Průmysl 4.0 prakticky uchopit a jak jej mohou přítomné firmy okamžitě zužitkovat pro skokový posun v efektivitě svého podnikání.

Svaz průmyslu a dopravy ČR tak představil svůj model pro hodnocení digitální zralosti firem a svoji strategii pro získání lidí s Dovednostmi 4.0, firma Siemens nabídla kombinaci elementů Průmyslu 4.0 okamžitě využitelných ve firemních provozech, společnost ELCOM představila svůj systém pro virtuální servisní služby, Škoda Auto hovořila o chytrých tipech, jak své zaměstnance postupně přizpůsobovat měnícím se kvalifikačním potřebám firmy, Technologická agentura ČR, slovenské Ministerstvo hospodárstva a rakouská Platforma Industry 4.0 Austria představily možnosti podpory pro investiční záměry firem spojené s Průmyslem 4.0 a Národní vzdělávací fond se věnoval společenským změnám a  modifikacím trhu práce spojeným s tímto fenoménem.

Oběma dny Festivalu se prolínala expoziční část, ve které si účastníci mohli na prezentované novinky a technické vymoženosti vlastnoručně sáhnout, vyzkoušet si je a získat více infromací o možnosti jejich využití ve vlastní firmě. K efektivní výměně kontaktů pak posloužila i série organizovaných B2B setkání.

Příští Smart Business Festival se uskuteční opět v Praze v druhé polovině října 2017.

Více informací o akci je k dispozici na www.smartbusinessfestival.cz.

CzechInno je neziskovým zájmovým sdružením právnických osob založeným k podpoře českého inovačního podnikání a čerstvým držitelem ocenění za excelenci v podpoře podnikání v ČR a unikátní systém podpory inovací uděleného v rámci Eastern European Elite Business Awards 2016 anglickým Corporate Vision Magazine. Je již tradičním vyhlašovatelem a organizátorem soutěže Vizionáři, jejímž cílem je každoročně oceňovat inovativní počiny v českém podnikání a organizátorem přehlídky kontaktů a informací pro export s názvem Festival Exportu CZ. Od roku 2015 také realizuje projekt Smart Business Festival s podtitulem Festival chytrého podnikání a v roce 2017 realizuje sérii regionálních akcí zaměřených na propagaci pokročilé digitalizace v podnikání pod názvem Kybernetická revoluce v praxi.

Projekt Smart Business Festival se uskutečňuje pod záštitou ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka,  ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové a koordinátora digitální agendy ČR Tomáše Prouzy a je zařazen do Evropského týdne malých a středních podniků 2016 pod záštitou Evropské komise, Generálního ředitelství pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky.

Hlavními odbornými partnery jsou agentura pro podnikání a investice CzechInvest, Technologické centrum Akademie věd ČR jako provozovatel sítě Enterprise Europe Network Česká republika, Technologická agentura ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Elektrotechnická asociace ČR, Komerční banka, a.s. a společnosti Siemens Česká republika a HP Inc Czech Republic, odbornými partnery akce jsou Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, Společnost vědeckotechnických parků ČR a Asociace inovačního podnikání ČR.

Mediálními partnery se stali Regie Radio Music, které stojí za  vysíláním stanic Frekvence 1, Evropa 2, rádia ZET/BBC, společnost Economia jako vydavatel deníku Hospodářské noviny a týdeníku Ekonom, Empresa Media, která je vydavatelem časopisu Týden provozovatelem TV Barrandov, Marketing Sales Media a měsíčník Trade News, Tiscali Media a Inovační podnikání a transfer technologií. Informace o činnosti sdružení CzechInno a jeho projektech jsou k dispozici na www.czechinno.cz.

Kontakt pro média:                               David Kratochvíl, MBA – předseda řídicí rady sdružení CzechInno

kratochvil@czechinno.cz, 774 220 272

 

X