Smart Business Festival se stal součástí Evropského týdne MSP 2016

Událost Smart Business Festival se stala součástí Evropského týdne malých a středních podniků 2016.

Jedná se o kampaň organizovanou Evropskou komisí s cílem informovat firmy o možnostech podpory jejich podnikání na evropské, národní a mezinárodní úrovni včetně povzbuzení potenciálu o zahájení podnikatelské činnosti.

 

cd

X