Nabídka pro vystavovatele

Jsme unikátní platforma prezentace inovací, která umožňuje přímý kontakt společností, institucí  s cílem prezentovat se a intenzivně navazovat nové obchodní kontakty s partnery  v jeden čas a na jednom místě.

Hledáte nové příležitosti ke svému rozvoji a máte vlastní chytré řešení potřeb pro ostatní podnikatele?

Máte zájem o získání nových klientů a obchodních partnerů, kteří jsou leadery a vizionáři ve svých oborech?

Právě proto jsme tento Festival chytrých řešení připravili se zajímavou formou prezentace Vaší společnosti!

BENEFITY SMART BUSINESS FESTIVALU SK:

 • Poskytnout bližší informace o chytrých řešeních v oblastech, na které se Festival zaměřuje
 • Upozornit na služby, jichž mohou podnikatelé bezplatně či s nízkými náklady využít pro racionalizaci svého podnikání
 • Umožnit přímý kontakt mezi všemi aktéry podpory podnikání, výměnu informací a best practices v oblasti inovativního přístupu k podnikání
 • Získání informací o praktických důsledcích tzv. Průmyslu 4.0 v běžném podnikatelském životě a možnostech využití jejich prvků v každé firmě, ať je její obor podnikání jakýkoli
 • Nabídnout srovnání se zeměmi v rámci EU 

CO ZÍSKÁTE V RÁMCI VYSTAVOVATELSKÉHO BALÍČKU?

 • Prezentační, kontaktní a informační místo pro Vaši společnost
 • Okamžité obchodní příležitosti
 • Zapojíme Vás do série organizovaných B2B setkání, kde budete mít možnost získat jak nové odbytiště smart řešení pro podnikání, ale i nové obchodní partnery, kteří jsou leadery a vizionáři ve svém oboru
 • Volné vstupy na Festival pro Vaše obchodní partnery
 • Získáte individuální možnost prezentace Vaší společnosti a vlastních smart řešení
 • Účast zástupců společnosti na společenském večeru Festivalu s účastí VIP hostů
 • Možnost spolupráce v oblasti Vašeho PR, kterou Vám rádi zajistíme

Klademe důraz na to, abychom jak účastníkům, tak i vystavovatelům a přednášejícím v rámci Smart Business Festivalu nabídli nejvyšší možnou přidanou hodnotu včetně vyváženého obsahu sdělení i možnosti navázání efektivní spolupráce.

Cena je 1000 eur bez DPH.

 

Chcete se zapojit do projektu jako odborný partner?

Nabídka na partnerský balíček akce Smart business festival

 • Prezentace inovativního produktu nebo služby v rámci programu konference v panelu Smart business festival max. 20 min. (Organizátor si vyhrazuje právo na určení data a času vystoupení)
 • Pronájem plochy na prezentační stánek 3 × 3 m2, 9 m2
 • Ostatní technicko-organizační zabezpečení

Standardní cena partnerského balíčku je 7 000 eur bez DPH.

Zvýhodněná cena partnerského balíčku pro agentury v zřizovatelské působnosti spoluorganizátora akce Ministerstva hospodářství SR

je 2 000 eur bez DPH.

Spojte se s námi a připravíme Vám individuální nabídku.

V případě jakýchkoliv dotazů jsme Vám kdykoliv k dispozici!

Závazná přihláška:

V případě jakýchkoliv dotazů jsme Vám kdykoliv k dispozici !

 1. (required)
 2. (required)
 3. (required)
 4. (required)
 5. (required)
 6. (required)
 7. (required)
 8. (required)
 9. (valid email required)
 

 

Odesláním tohoto formuláře se závazně přihlašujete k účasti prezentace v rámci Smart Business Festival a souhlasíte se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem CzechInno, z.s.p.o. se sídlem Dukelských hrdinů 29, 170 00. Praha 7, Česká republika, IČ: 725 39 275 pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle §12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

X