Registrace

Vstup na akci je zdarma

Registrace na akci je bezplatná, ale pouze na základě předchozí on-line registrace.

POZOR! Kapacita prostor je omezena! Registrujte se, proto, co nejdříve!

  1. (required)
  2. (required)
  3. (required)
  4. (required)
  5. (required)
  6. (required)
  7. (required)
  8. (required)
  9. (valid email required)
  10. (required)
 

Na základě této vyplněné přihlášky Vám bude zaslána faktura. Po jejím proplacení Vám bude zaslána vstupenka elektronicky. Ohledně zapojení do B2B Vám poskytneme asistenci. Tento formulář slouží současně jako akreditace na Festival.

Odesláním tohoto formuláře souhlasíte se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem CzechInno, z.s.p.o. se sídlem Dukelských hrdinů 29, 170 00. Praha 7, Česká republika, IČ: 725 39 275 pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle §12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Účel zpracování osobních údajů

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány), maximálně však na dobu 5 (pěti) let. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.
X