Soutěž Vizionáři předala ocenění nejlepším inovativním projektům i Osobnosti projektu Vizionáři 2021

Praha, 5. května 2022 – Vítězové jedenáctého ročníku soutěže Vizionáři po zimní covidové osobně převzali svá ocenění. Letos výrazně bodovaly environmentálně zaměřené inovace a ty, které reagují na společenský a ekonomický vývoj po nástupu pandemie. Titul Vizionář 2021 získalo šest subjektů, čestná uznání udělila odborná porota dále desíti inovativním počinům a Osobností projektu Vizionáři 2021 se stal Tomáš Mocek, vedoucí centra HiLASE Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR. Výsledky soutěže vyhlásilo na sklonku loňského roku sdružení CzechInno, laureáti se pak osobně sešli za účelem převzetí ocenění včera na slavnostním ceremoniálu, který CzechInno uspořádalo v Caffesion Gallery na Střeleckém ostrově v Praze.

Soutěž Vizionáři, ve svém dosud posledním vyhlášeném ročníku v názvu s koncovkou „2021“, se zaměřuje na vyhledávání, oceňování a zviditelňování výjimečných inovačních počinů v českém podnikání a spolupráci aplikovaného výzkumu s praxí, které mají významný technologický, společenský anebo sociální přínos, či jsou jejich kombinací. Odbornou porotu projektu Vizionáři 2021 tvořili zástupci renomovaných organizací a společností. Při svém rozhodování porota akcentovala šíři celospolečenského přínosu oceněných inovací a také prospěšnost jejich uvedení do praxe v souvislosti s povzbuzením ekonomiky i rozvojem společnosti v době probíhající pandemie nemoci Covid-19.

Držitelé titulu Vizionář 2021 jsou:

 • Červenka Consulting s.r.o. získala ocenění Vizionář 2021 za svůj software ATENA (Advanced Tool for Engineering Nonlinear Analysis) – nástroj pro modelování 3D tisku betonových konstrukcí a simulaci chování takto vyrobených konstrukcí v zátěžových podmínkách a jejich technologický a ekonomický přínos v oblasti využívání 3D tisku ve stavebnictví.
 • Konsorcium Centra alternativních ekologicky šetrných vysoce účinných antimikrobiálních prostředků pro průmyslové aplikace (AlterBio) vedené společností SYNPO, akciová společnost a sdružující dále společnosti Biomedica, spol. s r.o., Centrum organické chemie s.r.o., Fatra, a.s., I N O T E X spol. s r.o. a Univerzitu Palackého v Olomouci / Přírodovědecká fakulta, Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně / Univerzitní institut a Státní zdravotní ústav se sídlem v Praze uspělo v soutěži Vizionáři 2021 díky výzkumu, vývoji a nasazení do praxe Komplexu inovací založených na modifikaci vybraných chemických substancí a jejich zakotvení do polymerní matice, který obnáší např. systém funkčního barvení látek FreshDye, vývoj akrylátového kopolymeru AgNOS pro využití v kosmetických aplikacích nebo nový systém ukotvení nanočástic stříbra na polyuretanovém nosiči. Uspěla rovněž díky svému technologickému, ekonomickému a společenskému přínosu v oblasti přenosu výsledků výzkumu do praxe, ochrany životního prostředí a ochrany zdraví obyvatelstva.
 • Fyzikální ústav Akademie věd ČR byl oceněn za aktivity jím zřízeného centra HiLASE a jeho Pulzní laser pro medicínské, průmyslové a vesmírné aplikace (který je aktuálně nejvýkonnějším laserem světa) a jeho technologický, ekonomický a sociální přínos pro medicínu a průmysl.
 • OptiSolutions, s.r.o.se stala Vizionářem 2021 díky vývoji a uvedení na trh Systému pro vizuální inspekci a zvýšení kvality obráběných dílů s využitím umělé inteligence a jeho technologický, společenský a ekonomický přínos pro oblast průmyslové výroby a ochrany zdraví pracovníků ve výrobě.
 • ŠMT, a.s. zvítězila se svým Multifunkčním pracovištěm S-200 MT pro obrábění složitých a rozměrných obrobků rotačního charakteru a jeho technologickému a ekonomickému přínosu pro oblast strojírenské výroby.
 • VIA ALTA, a.s. uspěla se systémem POLYBET – technologií pro výrobu kompozitních výrobků z odpadních plastů a odpadních inertních plniv a jejich technologickému, ekonomickému a sociálnímu přínosu v oblasti recyklace odpadů a cirkulární ekonomiky.

Držiteli čestných uznání odborné poroty jsou:

 • ApiCo, s.r.o. za online platformu ApiVčelař 4.0 a její technologický, ekonomický a sociální přínos nejen pro obor včelařství, ale i v oblasti ochrany životního prostředí a celosvětové potravinářské produkce.
 • Bonmedix Holding, a.s. za své Algoritmy pro diagnostiku chorob ze snímků oční sítnice a jejich technologický, ekonomický a sociální přínos pro oblast medicíny a pro ochranu zdraví obyvatelstva.
 • CEDA Maps, a.s. za svůj Komplexní graf komunikací a systém pro intermodální plánování tras včetně funkcionalit pro hendikepované a jejich technologický, ekonomický a sociální přínos v oblasti tvorby mapových aplikací a prosazování alternativních způsobů dopravy do praxe.
 • ČEZ Energetické produkty, s.r.o. a její Sorfix – univerzální pojivo s deklarovanou nulovou uhlíkovou stopou, a to za jeho technologický, ekonomický a sociální přínos v oblasti stavebního průmyslu, ochrany životního prostředí a ochrany zdraví pracovníků ve stavebnictví.
 • Protector Gate, s.r.o. za svoji PROTECTOR GATE – univerzální dezinfekční a monitorovací bránu a její technologický, ekonomický a sociální přínos pro oblast ochrany zdraví obyvatelstva a boje s covidovou pandemií.
 • Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů Univerzity Palackého v Olomouci za NANOBIOWAT – systém pro podpovrchové čištění podzemních vod a jeho technologický, ekonomický a sociální přínos pro ochranu vodních zdrojů a životního prostředí.
 • cz za MyCello – hybrid klasického a elektronického violoncella z 3D tiskárny a jeho technologický, ekonomický a sociální přínos pro oblast výroby hudebních nástrojů a rozvoj kultury a hudebního umění.
 • ÚJV Řež, a. s. za svůj dlouhodobý technologický, ekonomický a sociální v oblasti bezpečnosti nízkoemisních energetických zdrojů.
 • Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. a Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně, za Analyzátor staré chuti piva – unikátní metodu pro efektivní kontrolu kvality piva a její technologický, ekonomický a sociální přínos pro oblast nápojářského průmyslu a restauratérství.
 • Zemědělský výzkum, spol. s r.o. za svůj dlouhodobý technologický, ekonomický a sociální v oblasti zemědělské výroby a šlechtitelství.

Odborná porota vybrala letos pošesté i Osobnost projektu Vizionáři, stal se jí:

 • Tomáš Mocek, Ph.D., vedoucí centra HiLASE Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR, a to za svůj dlouhodobý přínos v oblasti propojování aplikovaného výzkumu v oboru laserových technologií s potřebami praxe.

Všem oceněným srdečně blahopřejeme a těšíme se na další spolupráci.

Kontakt pro novináře:

David Kratochvíl

předseda řídicího výboru sdružení CzechInno

kratochvil@czechinno.cz, tel. 774 220 272

 

Tereza Šamanová

výkonná ředitelka sdružení CzechInno

samanova@czechinno.cz, tel. 723 074 150

 

O projektu Vizionáři:

Cílem projektu Vizionáři, který letos probíhá již jedenáctým rokem, je oceňovat české firmy, podnikatele a výzkumné organizace –  konkrétní autory inovativních produktů, výrobků, postupů či služeb. Účelem projektu Vizionáři je mobilizovat inovační potenciál českých podniků a organizací a napomoci úspěšné komercializaci inovativních nápadů, s kterými přišly v uplynulém období. Sdružení CzechInno v tomto ohledu vnímá za důležité zejména to, aby se o novinkách na poli inovací dozvídala široká veřejnost a aby co nejvíce pronikaly do praxe.

V odborné porotě projektu Vizionáři jsou zastoupeny organizace se zaměřením na dlouhodobou podporu inovací v podnikání a aplikovaném výzkumu, a to: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Úřad průmyslového vlastnictví ČR, Česká exportní banka, Český statistický úřad, Český telekomunikační úřad, Technologické centrum Akademie věd ČR, Akademie věd ČR, Asociace inovačního podnikání ČR, Asociace výzkumných organizací ČR, sdružení CzechInno a zástupci generálního a hlavního odborného partnera projektu – Komerční banky a Českých Radiokomunikací.

O sdružení CzechInno:

Sdružení CzechInno (CzechInno, z.s.p.o.) je česká nevládní nezisková organizace založená v r. 2011 k podpoře inovačního podnikání, která působí v roli inovačního matchmakera propojujícího ve svých projektech soukromou, veřejnou a akademickou sféru. Od r. 2015 se specificky zaměřuje na témata související s Průmyslem 4.0 a implementací digitálních inovací do podnikatelské praxe i běžného života.

V r. 2017 se CzechInno stalo zakladatelem Středoevropské platformy pro digitální inovace CEEInno, která k dubnu 2022 sdružuje více než 140 aktérů v oblasti digitálních inovací ze středoevropského regionu i z dalších zemí, kteří v rámci platformy spolupracují na konkrétních projektech ke zvýšení digitální zralosti podnikání i společnosti. Součástí platformy jsou mj. i všechny oficiálně registrované české digitální inovační huby (centra pro digitální inovace), spoluzakladatelem a partnerem dvou z nich je i sdružení CzechInno.

CzechInno je již tradičním vyhlašovatelem a organizátorem soutěže Vizionáři, jejímž cílem je každoročně oceňovat inovativní počiny v českém podnikání, organizátorem projektu Smart Business Festival s podtitulem Festival chytrého podnikání, projektu na podporu mezinárodní spolupráce v oblasti digitálních inovací s titulem Smart Export Hub a také každoročních sérií regionálních akcí zaměřených na propagaci pokročilé digitalizace v podnikání, pod názvem Digitální transformace. 

X