2. ročník Smart Business Festival SK se konal 24. 9. 2019 v hotelu Bôrik v Bratislavě

 24. 9. 2019 se v Bratislavě konal pod záštitou Úřadu místopředsedy vlády ČR pro investice a informatiku, ve spolupráci s Ministerstvem hospodářství SR,  II. Smart Business Festival SK.

Hotel Bôrik přivítal všechny, kteří mají zájem o digitální budoucnost Slovenska, o rozvoj podnikání v duchu nových „smart“ technologií a služeb.

Setkání zahájila Tereza Šamanová, zakladatelka a koordinátorka platformy CEEInno. Poděkovala všem partnerům Smart Business Festivalu i přednášejícím, bez jejichž přispění by se setkání nemohlo uskutečnit.[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row]

Martin Svoboda, ředitel odboru inovací a aplikovaného výzkumu Ministerstva hospodářství SR ve svém uvítací řeči zmínil, že mezi faktory ekonomického růstu patří digitalizace průmyslu a to, jak se firmy dokážou rychle transformovat. Slovensko chce automatizovat až 40 % pracovních míst.

Často se nyní používá slovo SMART. Co to vlastně znamená? Pro mne určitě štěstí běžných lidí, kteří se mají lépe s využitím digitálních technologií,“ uzavřel svoje vystoupení.

Martin Svoboda

Radoslav Repa
Radoslav Repa, generální ředitel sekce digitální agendy z Úřadu místopředsedy vlády pro investice a informatiku, nejprve shrnul uplynulý rok, ve kterém vzniklo mnoho nových programů pro digitální rozvoj Slovenka.

Velkým problémem je nedostatek IT specialistů na Slovensku – aktuální počet potřebných je okolo 13 000 osob a dále roste.

Představil program „Strategie digitální transformace Slovenska 2030, která je rámcovou nadresortní vládní strategií. Definuje politiku a konkrétní priority Slovenska v kontextu již probíhající digitální transformace průmyslu a společnosti pod vlivem inovativních technologií a globálních megatrendů digitální doby. Celý dokument si můžete přečíst zde:

https://www.vicepremier.gov.sk/wp-content/uploads/2019/06/Strategia-digitalnej-transformacie-Slovenska-2030.pdf

„Naše vize je, aby se Slovensko stalo moderní zemí s rozvinutým Průmyslem 4.0.“, dokončil svoji přednášku.

Erika Lindauerová, generální ředitelka HP Inc. Slovakia představila HP Inc. jako společnost, která neustále přináší nové technologie, aby zlepšila život svým uživatelům. „Dbáme na bezpečnost, je to velmi citlivé téma. Každé zařízení, které je připojené na internet, i obyčejná tiskárna, může být hrozbou pro své koncové uživatele. A my jsme zde od toho, abychom je uchránili od nebezpečí napadení.“

Erika Lindauerová
Artur Bobovnický 
Artur Bobovnický, ředitel sekce inovací a mezinárodní spolupráce, ze Slovenské inovační a energetické agentury (SIEA) uvedl, že prosadit se v mezinárodním prostředí je možné, pokud máte konkureční výhodu. „Konkurenční výhoda před 17 lety byla dostatek erudovaných a levných lidí. Ta se za poslední léta ztratila ve všech bodech. Nyní jsou to pro nás inovace. Připravujeme analýzu toku finančních prostředků. Na základě našich analýz je možné poskytovat účelněji poskytování grantů. Je to přiležitost pro nastavení podpory exportu. Při rozvíjení Průmyslu 4.0 se snažíme, aby to byla iniciativa zdola nahoru.“

Juraj Paľa, ředitel Útvaru Evropské unie, ze Slovenské obchodní a průmyslové komory (SOPK) uvedl, že SOPK podporuje mezinárodní spolupráci malých a středních firem, informuje své členy o nových výzvách na projekty, které jsou financované zahraničními partnery, firmy zve na veletrhy a tam, kde je to možné, efektivně podporuje, transfer technologií. Mimo jiné také organizuje workshopy k tématu rozvoje digitalizace.

„Zvyšuje se potřeba ovládání nových digitálních dovedností a tomu je potřeba přizpůsobit oblast vzdělávání,“ uzavřel Juraj Paľa své úvodní vystoupení.

Juraj Paľa
Martin Svoboda z MH SR, ředitel odboru inovací a aplikovaného výzkumu
Blok Investice do budoucnosti zahájil Martin Svoboda, ředitel odboru inovací a aplikovaného výzkumu Ministerstva hospodářství SR. Představil aktuality v oblasti podpory rozvoje Slovenských digitálních inovací.

„Máme nové skoro všechno, nakumulovalo se velké množství aktivit. Snažíme se koordinovat tak, abychom věděli, co společnosti potřebují, abychom jim mohli vyjít vstříc. Sektor zaměstnanosti je ohrožený automatizací, Slovensko je nejohroženější, budeme muset investovat do kvalitního IT vzdělávání. Jsme nad průměrem v digitální zručnosti, ale chybí nám IT specialisté, nejsou zde ženy, proto se snažíme tuto skutečnost napravit. Žáci by se měli důsledněji naučit základní kancelářské dovednosti v digitální gramotnosti, ovládání Office programů.“

Tomáš Varadínek, oddělení konzultačních činností, Slovenská inovační a energetická agentura představil program inovací ve slovenských firmách – Inovujme Slovensko (www.inovujme.sk). Inovace probíhají všude kolem nás. Firmy, které neinovují, brzy nedobrovolně ukončí svoji činnost, stává se to i velkým gigantům, např. Nokii. V tzv. inovačním indexu je Slovensko na konci. Snažíme se slovenským podnikatelům tuto skutečnost ukazovat a pomáhat ji řešit. Pořádáme inovační workshopy & inovační mentoring – základním cílem je uvědomit si důležitost inovací. Cílovou skupinou jsou malé a střední firmy v regionech, které se mohou zapsat do projektu a získat tak pomoc kvalifikovaného lektora.
Tomáš Varadínek
Juraj Paľa
Juraj Paľa, ředitel útvaru Evropské unie seznámil posluchače se Sítí Enterprise Europe Network Slovensko a jejími službami pro firmy. Kombinují znalosti mezinárodního podnikání se znalostí místního trhu, aby umístili inovaci nebo produkt spolupracující firmy na nové trhy.

Sdílení nabídek a poptávek v systému EEN je efektivní způsob vyhledání nových obchodních partnerů nebo dodavatelů.

Na webových stránkách www.een.sk najdete např. databázi s nabídkami na spolupráci, informace o přístupu k fondům EU, informace o legislativě EU a další důležité podněty.

Maria Roca z FundigBoxu zmínila důležitou skutečnost: až 110 milionů € může přinést digitalizace celé Evropě v příštích 5 letech – ale jak toho dosáhnout? FundingBox hledá nástroje, jak tomu efektivně pomoci, jedním z nich je Iniciativa I4MS.

Když neznáte nové technologie, např. aditivní výrobu, nemůžete je ani využívat. Proto evropská komise vytvořila tento program, který podporuje vzdělávání v malých a středních firmách. Vytvořili jsme online komunitu, která poskytuje další podporu, jak získávat vědomosti a finanční zdroje.

Více informací najdete na https://i4ms.fundingbox.com

Maria Roca
Erika Lindauerová

V bloku Investice do bezpečné budoucnosti Erika Lindauerová, HP Inc. Slovakia důrazně upozorňovala, že pro každou společnost by měla být bezpečnost její megatrend. „Každé zařízení, které je připojené k internetu může být napadené. Pokud malware zablokuje zařízení, nastanou pro podnik velké finanční ztráty. Prudce roste počet malware, které mění operační programy.  Každé 4,2 s se objeví nový typ malware, 57 % z nich není podchycených antivirovým programem. Roste mobilita & konektivita, ale lidé se nechrání, nevyužívají antiviry.  Na Slovensku chybí IT odborníci, máme příliš velkou sebedůvěru, vývoj virů je velmi rychlý. Je nutné dbát na velkou bezpečnost, každý OS má svoje díry. Dobrá zpráva je, že existují technologie, které Vás chrání. HP dělá všechno proto, aby byla bezpečná, proto dbá i na bezpečnost tiskáren.“

Sure Sense je antivirový program nové generace, který využívá AI, neustále monitoruje, zda se neobjeví nestandardní chování programů.

Na závěr Erika Lindauerová  slavnostně představila novinku HP – notebok Elite Dragonfly z recyklovaného magnezia a recyklovaného plastu.

Tomáš Karásek z IT4Innovations národního superpočítačového centra Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava představil Projekt Cloudifacturing jako účinnou pomoc pro usnadnění přístupu k superpočítačových kapacitám a příklady dobré praxe v oblasti kaskádového financování pro MSP.

Claudifacturing je poskytovatel výpočetních prostředků pro velká data a optimalizaci výroby.

„Přeshraniční spolupráce zatím nefunguje úplně dobře, důvěra se buduje velmi dlouho. Zároveň je málo firem, které skutečně vyrábějí a mohly by využít tyto prostředky. Firmy nevědí o technologiích, které by mohly využít. Vytváříme a uveřejňujeme „succses story“ – další firmy poznají, co by jim také mohlo pomoct. Výhodné využití superpočítačové kapacity je např. při výroba elektromotoru na míru do různých prostředí.“

Tomáš Karásek
Ebert Van Vonderen
Ebert Van Vonderen ze Strojnické fakulta Technické univerzity v Košicích hovořil o projektu RIMA – Robotics for Infrastructure Inspection and Maintenance – příklad kaskádového financování i pro slovenské firmy.

Roboty mají obrovský potenciál pro využívání, měly by nahrazovat těžkou práci lidí. Snažíme se využít práci evropských HUBů na kaskádové financování pro malé a střední podniky

Lokální HUBY se spojují, aby vytvořily tým, který je silnější, snažíme se o aplikaci robotiky do průmyslu. V současnosti máme dvě výzvy určené pro startupy a malé podniky.

„Pomýšlíte na využití robotů ve vašem podniku a hledáte financování? Obraťte se na nás,“ vyzval na konec Ebert Van Vonderen.

Více informací najdete na Roboticshub.sk

Tereza Šamanová ze sdružení CzechInno seznámila posluchače s aktivitami Středoevropské platformy pro digitální inovace CEEInno, sítí českých digitálních inovačních hubů a s budoucností českého digitálního podnikání.

Představila platformu CEEInno, která aktuálně sdružuje 30 členských organizací a firem ze 7 zemí. „Jsme rádi, že můžeme spolupracovat i se Slovenskou republikou, „uvedla na začátek. Pro úspěšný rozvoj digitalizace je nutná rychlá, efektivní spolupráce a sdílení příkladů dobré praxe.  Na té se podílí síť Digitálních informačních hubů – Center pro digitální inovace v ČR. V současnosti jich existuje 9 a fungují jako první regionální a přístupové místo k posílení inovačního ekosystému.

Také vyzvala účastníky k zapojení do projektu DigitalismeSME, který je podpořený Evropskou unií.  Projekt napomáhá přeshraniční výměně digitálních odborníků na jednotlivé aspekty digitalizace MSP („digitálních enablerů). Náklady na jejich pobyt jsou hrazeny z fondu projektu.

Více informací najdete na webu www.digitaliseSME.eu

Tereza Šamanová
Prof. Peter Staněk
Prof. Peter Staněk ze Slovenské akademie věd v příznačném kostýmu ze Star Treku přednesl velmi inspirativní keynote řeč na téma Digitální výzvy pro Slovensko. Zamyslel se nad využíváním umělé inteligence, která je postavená na tom, co už systém ví a zná, ten ale nemůže na počátku znát tolik, co člověk.

Vyjmenoval některé možnosti jejího využití, např. při léčebné diagnostice, která umožní její personalizaci.

Položil naléhavé otázky: „Můžeme předvídat vývoj na 5-10 let dopředu? Ano, můžeme, díky technologiím je to možné. Je potřeba sbírat data, vyhodnocovat je a používat modelování. Lidé se začínají obávávat důsledků masivní digitalizace. Neměl by být digitální svět klíčem k obnovení důvěry mezi lidmi? Jaký je společný hlavní cíl společnosti? Nemělo by to být právě obnovení důvěry? Bude budoucí společnost společností důvěry, vztahu k přírodě, lidskosti?“

Panu profesorovi vyjde na konci roku nová kniha o pohledu vědce a pohledu laika na fungování společnosti budoucnosti.

Jiří Holoubek, prezident Elektrotechnické asociace České republiky představil Platformu ELA pro průmyslové aplikace umožňující využívání blockchainových technologií v průmyslu.

Blockchain je nezničitelná a nezfalšovatelná databáze tzv. hashů (kódů – digitálních otisků). Jsou zde nijak zničitelná a neopakovatelná data souborů. Lze podle nich např. verifikovat smlouvy, registrovat firemní smlouvy, registraci autorského díla apod. K využití veřejností slouží aplikace Blockchain Notarius.

Více na www.elachain.cz

Jiří Holoubek
Igor Paulíček
Igor Paulíček z Útvaru mezinárodní spolupráce Slovenské obchodní a průmyslové komory hovořil o Smart Factory Hub – projektu na podporu mezinárodního transféru SF inovací.

Účastní se jej 10 zemí dunajského regionu. Byla vytvořena e-learningová platforma, která obsahuje materiály ke konceptu Industry 4.0 a SF inovací.

Platforma je dostupná na adrese: https://elp.iao.fraunhofer.de/moodle/

Marek Môcik, prezident BLOCKHAIN Slovakia představil společnost BLOCKCHAIN Slovakia a její přispění k důvěře v digitálním světě. Pro lepší pochopení a využití této technologie připravili překlad jednoho z klíčových dokumentů blockchainových technologií – Bitcoin Whitepaper.

Informace můžete získávat na našich sociálních sítích a webových stránkách www.blockchainslovakia.sk

 

Marek Môcik

V posledním bloku Digitální informační Huby (DIH) představili jednotliví řečníci činnost DIH a zahraniční příklady dobré praxe.

 Maria Roca, FundingBox

„Digitální inovační huby chtějí posilnit spolupráci mezi sebou. Cíl je, aby expandovali přes celou Evropu. Naučit je spolupracovat mezi sebou a dále je rozšiřovat.“

Zapojit se můžete na www.dihnet.eu

Tomáš Karásek z IT4Innovations národního superpočítačového centra Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

„V IT4Innovations máme dva super počítače a hlavně lidi, kteří mají kompetence a jsou schopni je sdílet s průmyslem. Podporujeme vědu a výzkum.“

Aktuální formy podpory firmám jsou pronájem výpočetního času, smluvní výzkum, společný výzkum a národní projekty (TAČR, MPO).

Tereza Šamanová představila CEEInno – středoevropskou platformu pro digitální inovace a Hub pro digitální inovace (H4DI). 9 HUBů pokrývá svou působností všechny kraje v ČR. Jejich činnost spočívá v šíření digitální zralosti mezi malými a středními firmami, edukaci a podpoře (např. projektem DigitaliseSME).

Více na www.H4DI.cz

Jannete Štefánková předává výherci cenu, kterou věnovala společnost HP Slovakia.

Na konci programu proběhlo losování o ceny, které věnovala společnost HP.

Celým dnem provázela Janette Štefánková, z Rozhlasu a televízie Slovenska.

Co je Platforma CEEInno?

Jde o neformální zájmové uskupení zainteresovaných subjektů z řad firem, orgánů veřejné moci, akademických institucí a vědeckovýzkumných organizací se společným zájmem o spolupráci v oblasti pokročilé digitalizace průmyslu, digitálních inovací a řešení jejích sociálních a ekonomických důsledků.

Děkujeme těmto partnerům:

[/et_pb_section]
X